• Vätterhem

Vad händer när en anmälan kommer in till polisen?

Vätterhem informerar | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | Centrum | 2020-11-30

Varje år görs 5000 anmälningar om brott till polisen i Jönköpings kommun. Beroende på vilket brott det handlar om hamnar det hos någon av förundersökningsledarna i Jönköping. Det vanligaste brottet är stöld. Sedan följer våldsbrott och skadegörelse, berättar Pierre Bokor, utredningschef vid polisen i Jönköping. Vi i Vätterhem tog sig till polishuset för att se vad som händer bakom kulisserna när en anmälan kommer in till polisen.

Åsa Nyblom är förundersökningsledare. När hon kommer till jobbet på morgonen börjar hon med att gå igenom »listan«.
– En hel del av mitt jobb går ut på att sitta bakom datorn. Jag går igenom vilka fall som hamnat hos mig och inleder arbetet med att gå igenom vilka grunduppgifter som finns i anmälan. Utifrån det gör jag en bedömning om det behöver hållas fler förhör, samlas in mer bevis eller besöka platsen för händelsen, berättar hon.

Själva starten för alla utredningar är första kontakten du tar med polisen.
– Det finns flera olika sätt att göra anmälan. Till exempel polisen.se, eller ringa 114 14 om det inte är ett pågående brott. Är det mer akut ringer du 112. Du kan också göra anmälan på polisstationen, säger Pierre Bokor.

Fördelas ner till specialister
Oavsett vilken kontaktväg du väljer till polisen inleds processen med grunduppgifter och ett första »förhör« direkt.
– Redan där tas beslut om vad man har för info att gå på och om det ska inledas en förundersökning eller inte. Det finns ju många brott där det faktiskt inte finns något att gå vidare med. Men det är ändå viktigt att anmäla brott – för i det stora samlade pusslet vi försöker lägga är varje anmälan viktig. Vi ser tendenser och trender i brotten och kan fördela resurser efter det, säger Pierre.

När en anmälan bedöms ha underlag för en förundersökning fördelas den ner till rätt polisområde och rätt specialistenhet.
– Vi har ju olika avdelningar för våldsbrott, narkotikabrott, stöld och så vidare. Du kan se det som en jättetratt där vi i varje steg försöker fördelar ner anmälningar och placera ut dem på rätt specialister, berättar Pierre.

»När du anmäler ställs stora resurser till förfogande«

Gott bevisläge
Tillbaka hos förundersökningsledare Åsa vid hennes skrivbord.
– Här är en anmälan som upprättats av polispatrullen ute på händelsen. Ett narkotikabrott. Bevisläget är gott kan vi direkt se eftersom det finns beslag gjorda på plats. Beslaget är vidare på analys. Polispatrullen har också hållit ett första förhör med den misstänkte i samband med händelsen. Därmed är processen igång – mycket av utredningsarbetet gör ju poliserna i yttre tjänst. Mitt jobb är att se till att vi utifrån alla vittnen, förhör och bevis som finns ska komma så nära sanningen som möjligt. Är det ett brott eller inte? Kan vi bevisa det? I det här fallet kommer jag att kalla den misstänkte till ytterligare ett förhör för att komplettera med lite uppgifter, säger Åsa Nyblom.

Anmäl snabbt!
Vilka är de viktigaste faktorerna som ni ser för att klara upp ett brott?
– Om du blivit utsatt för brott, anmäl det snabbt. Det är svårt att hämta hem förlorad tid och ju längre tid det går desto
svårare att klara upp brottet, säger Pierre Bokor.

– Du ska känna dig trygg med att samarbeta med polisen. Du ska känna att det ställs resurser till förfogande. Det är via målsägare (den som blivit utsatt för ett brott) och vittnen som vi kommer framåt i utredningen, säger Åsa.

– Samarbetet och tryggheten i vårt rättssystem är enskilt viktigaste nyckeln. Anmäl när du har blivit utsatt för brott, även om vi inte lyckas lösa just ditt ärende bidrar din anmälan till ett bredare perspektiv som gör att vi kan styra resurser rätt. Dessutom kanske en polispatrull hittar just ditt stulna gods – har du anmält det ökar chansen att du kan få tillbaka dina saker.

– Att vara polis innebär att jobba med människor. Vi jobbar med samhället här utanför fönstret. Att känna att jag har hjälpt en person på riktigt är drivkraften i det här jobbet, säger Åsa Nyblom och stänger igen datorn.
Ett besök ute på en misstänkt brottsplats väntar.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB