• Vätterhem
« Tillbaka till boendeområde

Utnyttja din rösträtt i valet 11 september

Vätterhem informerar | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2022-09-01

11 september är det val till Sveriges riksdag och till region och kommunfullmäktige. Alla som har rösträtt har fått ett röstkort i brevlådan. Utnyttja din demokratiska rättighet, läs på om de olika partierna och lägg din röst!

I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick.

Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige. Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria,
hemliga och direkta.

Allmän rösträtt = rösträtten bestäms endast utifrån sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.

Lika rösträtt = alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.

Fria val = ingen annan får bestämma vad du ska rösta på.

Hemliga val = du som väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur du har röstat.

Direkta val = väljarna utser de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige – de är direktvalda av folket.

Läs mer om hur valet går till på val.se

Vem får rösta?

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Sedan finns det också särskilda regler för valet till riksdagen och för valen till regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Så här går röstningen till

Du som ska rösta ska kunna göra ditt val utan yttre påverkan i en neutral lokal. Du tar valsedlar ensam bakom en avskärmning och lägger sedan ned dina valsedlar i valkuvert bakom en valskärm. Då ska du också vara ensam. På så sätt
garanteras valhemligheten. Utbildade röstmottagare svarar på frågor och finns till hands för dig som behöver hjälp, prickar av väljarna mot röstlängden och tar emot deras röster.

Rösta till riksdagen

För att få rösta till riksdagen måste du vara svensk medborgare och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige.

Rösta till region- och kommunfullmäktige

För att få rösta till region- och kommunfullmäktige måste du vara svensk medborgare och folkbokförd i regionen, kommunen eller medborgare i något av EU:s medlemsländer. Eller medborgare på Island eller i Norge och vara folkbokförd i regionen, kommunen eller medborgare i något annat land eller statslös, och ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt vara folkbokförd i regionen eller kommunen.

Alla som har rösträtt får ett röstkort

Senast den 24 augusti ska du ha fått ditt röstkort till din folkbokföringsadress. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt till, i vilken vallokal du kan rösta och adress och öppettider i vallokalen.

 

FAKTA VAL TILL RIKSDAGEN
Det är val till riksdagen vart fjärde år, andra söndagen i september. Det är riksdagsvalet som avgör vilka personer som ska representera svenska folket i riksdagen. Det finns 349 platser i riksdagen att fördela efter valet. Antalet platser ett parti får beror på hur många röster som partiet har fått i valet. Riksdagen är Sveriges högsta beslutande församling. Riksdagens uppgifter är bland annat att besluta om lagar och om statens budget. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete.

FAKTA VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE
Val till regionfullmäktige sker vart fjärde år. Regionfullmäktige är Region Jönköpings läns högsta beslutande organ och tar beslut om regionens inriktning, verksamhet och ekonomi (regionstyrelse, folkhälsa och sjukvård, trafik, infrastruktur och miljö samt arbetsmarknad och näringsliv).

FAKTA VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Val till kommunfullmäktige sker vart fjärde år. Tar beslut om Jönköpings kommuns inriktning, verksamhet och ekonomi. Beslutar om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading