Uppdaterad sponsringspolicy

Vi har gjort det tydligare för föreningar och organisationer som vill söka stöd av oss

Hållbarhet Sponsring Integration | 2017-11-30

Under november månad har Vätterhems ledning tagit beslut om förändringar i vår sponsringspolicy. Där har våra kriterier förtydligats för de föreningar och organisationer som vi vill sponsra.

I korthet kan nyheterna sammanfattas i följande punkter

  • Föreningar och organisationer som vi sponsrar ska medverka till att stärka och utveckla föreningslivet i stadsdelarna där Vätterhem bedriver förvaltning
  • Projekt vi stödjer ska genomsyras av vår värdegrund LUTA – långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar.
  • Vi strävar efter att sponsra en mångfald av olika aktiviteter för att skapa möjligheter för alla som bor och verkar i våra bostadsområden att utvecklas inom just sina intresseområden.

Klicka här för att läsa vår nya sponsringspolicy.

Föreningar och organisationer vi sponsrat det senaste året har fått ett brev med information om att vi gjort uppdateringar i sponsringspolicyn och vad detta innebär.

Hur söker jag sponsringsmedel?

Oavsett om du tidigare sökt sponsringsmedel av oss eller om det är första gången ska du nu söka genom att fylla i vår mall för sponsringsansökan

Ifylld mall skickas antingen in som formulär direkt via hemsidan, via e-post eller som vanlig post till Vätterhem. Vi vill ha era ansökningar senast den sista februari, maj, augusti och/eller november. Fyra gånger om året; 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 december går vi igenom ansökningarna från föregående kvartal och beviljar sponsring till de projekt som stämmer överens med våra kriterier enligt ovan.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading