• Vätterhem

Unik räddningsinsats på Råslätt

Områdesnytt | Råslätt | 2018-11-07

– Det var inga vanliga »festskrik«. Det var ren panik. Jag vaknade hastigt och jag såg reflektioner i fönstren av vad jag förstod var eld. Kraftig eld, säger Mia Blomkvist som bor på nedre plan på Råslätts studentområde. Det var tidig morgon, 02.00 torsdagen den 13 september, och Mia klädde snabbt på sig för att ge sig ut och se om hon kunde hjälpa till med något.

Räddningstjänsten anländer snabbt. Michael Simmeborn är insatsledare.
– När vi kommer fram har en person hoppat från sin lägenhet och tas om hand av ambulanspersonal. Vi ser från gårdssidan att det är personer kvar i lägenheten och skickar fram stegbilen för att evakuera dessa.

Rökdykare tar sig upp genom trapphuset.
– Jag tar mig runt huset och ser då en person som är beredd att hoppa. Jag in­ser att vi inte kommer att hinna få dit stegbilen utan vi får med polisens hjälp fram en hoppkudde. Personen hoppar och landar perfekt. En helt unik räddningsinsats som vi aldrig tidigare varit med om i Jönköping, säger Simmeborn.

Stora lågor
Mia Blomkvist är precis på väg att lämna hallen i sin lägenhet.
– Jag rafsar ihop lite kläder och en filt som ligger där och tänker att det säkert kan komma till användning om folk har behövt lämna sina lägenheter. Det är ju mörkt och kallt.

Ute på gården är det fortsatt livligt. Hon ser brandbilar, räddningspersonal som hjälper någon in i en ambulans. Brandlarm blandas med röster.
– Men det är ändå ett slags lugn nu.
Jag försöker kolla om det är någon som behöver kläder och filtar. Det är många som bara har tunna sovkläder på sig.

Från lägenheten som brinner slår stora lågor ut genom balkongen.
– Det är många som evakueras från lägenheter i huset. Jag inser att de troligen inte kommer att få gå in där igen på ett tag och försöker få tag i Securitas så att de ska komma och öppna Sockertop­pen (studenthuset på området).

»Totalt sökte 11 personer sjukvård efter branden. De flesta med rökskador. Den person som i ett tidigt skede hoppade ut från fastigheten vårdas vid denna tidnings pressläggning fortfarande på sjukhus, men har inte livshotande skador.«

Krisberedskapsläge
På Vätterhem inleds i samma stund som larmet ljuder krisberedskapsläge.
– Vi sammankallar en krisledningsgrupp bestående av vd, vice vd, marknadschef, kommunikatör och jag själv. Utifrån en särskild mötesagenda foku­serar vi överblick, samverkan med myndigheter och civilsamhälle samt att kommunicera händelsen på ett så korrekt sätt som möjligt, både till hyresgäster och till egen personal, berättar Rickard Thil, hållbarhetsstrateg på Vätterhem.

Hur upplevde du att just det arbetet fungerade?
– Vi var snabbt på plats och följde vår checklista för brand. Jag tycker också att vi snabbt kom ut med informa­tion, framförallt till de drabbade, men även till media och till egen personal. Samarbetet med räddningstjänsten, högskolan och civilsamhället på Råslätt var mycket bra.

Utbilda de boende 
När en brand inträffar är det viktigt att snabbt kunna ta sig ut. Tommy Johannesson, vice vd på Vätterhem berättar om hur brandlarmet fungerar:
– I varje sovrum i studentlägenheterna finns en brandvarnare. Dessa brandvarnare är sammankopplade i de större lägenheterna så att om en löser ut så larmar alla i samma lägenhet. Men det är alltså inte så att de brandvarnare som finns i andra lägenheter som inte är drabbade av brand eller rök larmar.

Vilka erfarenheter tar ni med er från branden för att utveckla brandskyddet?
– En del är information och utbild­ning om hur man som hyresgäst ska agera om man drabbas av brand i huset. Exempelvis begränsa elden genom att stänga dörrar mellan trapphus och lägenheter. Det är ju också viktigt att hyresgästerna vet hur brandvarnarsys­temet fungerar i lägenheterna. Vi kom­mer, precis som vi brukar, kalla hyres­gäster till genomgång av detta.

Varje lägenhet – en brandcell
Insatsledare Michael Simmeborn beskriver lägenheternas branddörrar på Råslätt som en stor fördel.
– Branddörrarna i studentrummen gör att det kan brinna i rummet jämte, men dörren står emot branden.
Liksom att varje lägenhet är en egen brandcell.
– Om det brinner hos grannen är det därför viktigt att du håller dörren mot trapphuset stängd och stannar kvar i lägenheten, branden kommer inte att sprida sig. Du ska aldrig ge dig ut i ett rökfyllt trapphus utan vänta i din lägen­het med dörren stängd tills vi har släckt branden och vädrat ut trapphuset.

Många hjälpte till  
Mias samtal och Vätterhems snabba insats gör att Sockertoppen blir samlingsplats under den där dramatiska septembermorgonen.
På ett bord inne i Sockertoppen lämnar grannar in filtar och kläder. Snabbt börjar man bocka av så att alla är ute ur fastigheten.
– Alla aktörer jobbar föredömligt tillsammans; räddningstjänst, polis, ambulans och inte minst Vätterhem och Högskolan som snabbt är på plats och inleder krishantering, säger Michael Simmeborn.
– Jag ser en ytlig bekant till mig och frågar om hon inte vill ta extramadrassen i min lägenhet. Jag vet att hon bor i fastigheten som brinner, berättar Mia.

Fler gör likadant och snart är åtminstone tillfälligt boende löst för de nära 200 som har evakuerats från rökskadade lägenheter.
– Det är en självklarhet att försöka hjälpa till. Vi var många som kom samman och gjorde en insats, beskriver Mia.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading