• Vätterhem

Trygga grannar hos Vätterhem

Hållbarhet | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2017-06-17

Trygghet har alltid varit en högt prioriterad fråga hos Vätterhem. Under många år har vi på ett framgångsrikt sätt jobbat med trygghetshöjande åtgärder som följer Jönköpings kommuns handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Målsättningen är att alla ska känna sig trygga i sina bostäder och i området.

Nu tar Vätterhem nästa steg och lanserar ”Trygga grannar” – ett koncept som syftar till att visa omtanke och civilkurage i situationer där hyresgäster känner oro för sina grannar. Satsningen är ett samarbete mellan Vätterhem, Polisen, Räddningstjänsten, Socialtjänsten, Kvinno- och tjejjouren, Hyresgästföreningen m.fl.

"Vi har utgått ifrån det arbete som den ideella föreningen Huskurage driver - att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Vi har skapat lokal förankring och lagt till utbildningsinsatser för vår egen personal. Tanken är att vi tillsammans kan hjälpas åt att upptäcka våld i nära relationer och slå larm när något inte riktigt står rätt till", säger Christina Odén, hållbarhetschef på Vätterhem.

”Vi inom socialförvaltningen är glada över att Vätterhem tagit initiativ till att införa Trygga grannar. Vi träffar dagligen personer som berättar om den betydelse andras reaktioner kan ha för att man ska få modet att lämna en våldsam relation. Vi är också helt beroende av att personer ute i samhället agerar och tar kontakt med oss för att berätta om barn som far illa i hemmet. Detta är avgörande för att vi ska kunna erbjuda stöd och skydd för både våldsutsatta vuxna och barn.” säger Anna Alm-Mårtensson på Socialtjänsten inom Jönköpings kommun.

Trygga grannar introduceras hos Vätterhem inledningsvis på Österängen och Öxnehaga men efter uppföljning och utvärdering följer även Råslätt samt centrala Jönköping.

 

Representanter från av gruppen som utvecklat Trygga grannar

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading

Relaterade artiklar