• Vätterhem

Tillsammans utvecklar vi Öxnehaga

Vätterhem informerar Renovering och utveckling Områdesnytt | Öxnehaga | 2021-04-14

Arbetet med stadsdelsutvecklingen på Öxnehaga fortgår och nu vill vi ge dig som ännu inte varit delaktig chansen att tycka till.

Jönköpings kommun och Vätterhem vill arbeta tillsammans med boende och verksamma i området med stadsdelsutveckling på Öxnehaga. Detta för att du som bor här ska kunna påverka din närmiljö så att den blir ännu bättre och trivsammare. Genom åren har vi genom bland annat dialoger lyssnat in vad boende och verksamma på Öxnehaga vill utveckla. Det har lett fram till en uppdragsbeskrivning med flera åtgärder som våra politiker beslutat om, och som vi nu fortsätter jobba utifrån. Här beskrivs kortfattat en del av det som pågår.

Allaktivitetshus
Vi arbetar med att få till ett aktivitets- och utvecklingscentrum i någon form. Det är något som många efterfrågat. Det skulle kunna innehålla bland annat kommunal service och verksamhet, företag, föreningsliv och möjlighet till aktiviteter för olika åldrar. Just nu har vi dialog med olika aktörer och organisationer för att hitta former för samverkan – vi behöver vara många som bidrar till detta.

Aktivitets- och lekytor
En scen – Backstage – byggdes vid samlingsplatsen Backyard under 2020. Vi har också rustat upp en del lekplatser. Framöver kommer vi göra om och utveckla Puls arena och den gamla grusplanen väster om Oxhagsskolan ska göras om till en kombinerad bollanläggning för padel, pickleball och fotboll på konstgräs.

Jobb och fritidsaktiviteter
Att ha ett jobb som man kan klara sig på och en meningsfull fritid är både viktigt för varje enskild person men också för ett område i stort. Öxnehaga har ganska få föreningar och arbetsplatser jämfört med många andra stadsdelar. Vi jobbar med hur vi kan stötta så att det på sikt blir fler föreningar som har sin bas på Öxnehaga.

Kommunens arbetsmarknadsavdelning driver ett projekt som ska ge stöd till personer att få jobb och egen försörjning. Vi undersöker också om det skulle kunna startas ett co-workingkontor som på sikt kan leda till mer företag på Öxnehaga.

Utveckling av centrum och Oxhagsgatan
Kommunen och Vätterhem samverkar kring hur Oxhagsgatan och Öxnehaga centrum kan utvecklas och bli mer attraktiva. Det skulle vara bra för alla som bor och verkar här. För att göra det behöver vi ta fram en ny detaljplan som tillåter utveckling av området och det arbetet har nu startat. Detaljplanen styr vad, var och hur det får byggas nytt.

Utvecklingen av Öxnehaga centrum skulle till exempel kunna innebära att gatan och torget byggs om och att det blir nya byggnader för både verksamheter och bostäder i framtiden.

Så tycker du till
Svara på vår webbenkät om Öxnehagas utveckling senast 1 juni.

jonkoping.se/oxnehagautveckling

Träffa oss på torget
Lördagen den 8 maj kl. 12–16 och måndagen den 10 maj kl. 10–14 kan du träffa oss på torget i Öxnehaga centrum och lämna synpunkter och prata om Öxnehagas utveckling. Vi bjuder på fika, välkommen!

Du kan också ringa kommunens kontaktcenter och lämna dina synpunkter, 036-10 50 00.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading