• Vätterhem

Tänk på tuben!

Vätterhem informerar | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2017-01-18

I många av våra lägenheter finns så kallade nyckeltuber monterade i lägenhetsdörrarna. Om Vätterhem har kommit överens med dig att det är okej att gå in i lägenheten även om du inte är hemma, är tanken att nyckeln ska placeras i denna tub.

Vätterhem har alltså bara nyckel till själva tuben och kan på så sätt öppna den och plocka ut lägenhetsnyckeln. Vi har dock problem med att många inte lägger en nyckel i tuben trots att en överenskommelse är gjord. Detta försvårar givetvis vårt arbete.
Det förekommer också att Vätterhem blir ombedda att öppna en lägenhet med anledning av t ex en borttappad lägenhetsnyckel. I de lägenheter som har nyckeltuber har vi då ingen möjlighet att låsa upp om inte nyckeln till lägenheten finns i tuben. Då måste vi istället borra upp cylindern i dörren och ersätta den med en ny, vilket medför en onödig kostnad för dig som hyresgäst. 

»Vätterhem har alltså bara nyckel till själva tuben och kan på så sätt öppna den och plocka ut lägenhetsnyckeln«

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading