• Vätterhem

Tack till dig som svarat på årets hyresgästenkät!

| 2018-11-01

Även i år hade Vätterhem personlig utdelning av enkäten på Råslätt, Österängen och Öxnehaga. I samband med detta fanns Vätterhems personal på plats i centrum och delade ut glass och svarade på frågor kring enkäten. Era synpunkter är mycket viktiga och hjälper oss i arbetet med ständiga förbättringar.

Det händer en hel del som en direkt följd av enkäten och flera insatser från föregående år är redan på plats. På Råslätt har bland annat lekplatser förbättrats och utebelysning har kompletterats. På Öxnehaga ville hyresgästerna ha fler grill-­ och umgängesytor samt förbättrad trafiksituation runt skolor och förskolor. Österängen har moderniserat maskinutrustningen i tvättstugorna och livat upp utemiljön med färgstarka papperskorgar. I City önskade hyresgästerna bland annat en boulebana och nya passersystem i entréer. Vi ser fram emot att se årets svar och vad vi ska utveckla kommande år!

En fråga i enkäten handlade om förbättringar kring boendet. Det kom in många förslag och vår jury fastnade för ett särskilt från en hyresgäst från Österängen där man önskade »allmänna aktivitetsställen för alla åldrar, inte bara för barn, t ex discgolfbana, skatepark, volleybollplan«. I studentenkäten fick vi in ett förslag kring förbättringar när det gäller tryggheten. Vi säger grattis till båda vinnarna Martin Thörewik och Erik Granlund!


Flera besökare tog sig en glass i Öxnehaga centrum när enkäten delades ut. 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading