• Vätterhem
  • Vätterhem
  • Vätterhem
  • Vätterhem

Svensk solenergi hedersomnämnande

Årets prestation 2015

Miljö | Råslätt | 2016-04-07

Vätterhems arbete med solceller på Råslätt belönats med Svensk Solenergis hedersomnämnande Årets prestation.

Jurymotivering:

Hedersomnämnande Årets prestation 2015 tilldelas Vätterhem för Råslätt: 
Många kommunala bostadsbolag visar intresse att gå före i utvecklingen och ta hjälp av ny teknik för att lyfta sina miljonprogramsområden. Vätterhems målmedvetna arbete och omfattande installation av solcellsanläggningar i Råslätt är ett föredöme.

För att läsa mer besök Svensk solenergis hemsida.

- Priset är ett kvitto på ett målinriktat arbete för att skapa det nya och hållbara samhället. Vi ser det som ett erkännande på att vi har valt rätt väg, säger Thorbjön Hammerth, VD på Vätterhem. 

Vårt arbete
Bostads AB Vätterhem bedriver ett långsiktigt energibesparingsarbete som präglas av nytänkande - när det gäller tekniska lösningar kombinerat med en ambition att skapa värde för hyresgästerna och involvera dem i vårt arbete med att spara energi.

Vätterhem deltar aktivt i SABOs energisparkampanj Skåneinitiativet, där vi hittills sparat 19%. Råslätt, som är ett av våra miljonprogramsområden, är ett lysande exempel på att det går spara mycket energi med bra ekonomi. Utgångsläget var 120 kWh/m2, nu är vi nere på 90 kWh/m2.

2014 installerade vi våra första solceller 800 m2, 140 kW installerad effekt på Råslätt centrum, utfallet blev så bra att vi beslutade att fortsätta. Beslut togs om att montera solceller på i princip samtliga tak på området.

2015 renoverades två tak, och i samband med det så installerades så mycket solceller som fick plats, ytterligare ett tidigare renoverat tak fick också solceller.

Anläggningen består av ca 50kW installerad effekt per tak, totalt 160 kW, fördelade på både vertikala ytor och kringliggande låglutande tak. Tunnfilmsmoduler var ett givet val då vi ville ha en så underhållsfri, robust, och taknära/integrerad lösning som möjligt.

Framtiden
3 tak gjorda, 27 st. tak återstår att renovera, och om kalkylen håller kommer Råslätt så småningom att inneha ca 1500 kW installerad effekt.

Råslätt beläget vid E4’an precis söder om Jönköping byggdes mellan 1968-1972. Området består av 30 st. 7-våningshus med ca 2300 lägenheter. Skola, daghem, vårdbyggnader, och ett köpcentrum gör att allt man behöver finns nära.

När vi är färdiga med alla takrenoveringar så kommer vi inte bara att ha skapat ett blickfång för miljömedvetna bilister på väg in mot Jönköping, vi kommer att ha skapat ett mycket soligt Råslätt.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading