Vill du översätta webbsidan?

Studentbostäderna först ut i Råslätts fasadlyft

Tester har genomförts under våren. Till hösten hoppas vi att arbetet med att förnya Råslätts fasade är igång på allvar. Först ut är hus 61 på studentområdet.

Det som planeras för är bland annat:

  • Tvätt/blästring av fasaden för att ta fram den ursprungliga betongen.
  • Byte av samtliga fönster.
  • Lyfta bort befintliga balkongfronter och ersätta med nytt räcke.
  • Nya ljusa entréer och nya postboxar.
  • Ny och bättre isolerad vägg mot balkonger.
  • Bättre tillgänglighet till balkonger genom en bredare dörr och minskad nivåskillnad.


Förhoppningen är att åtgärderna ska bli ett rejält lyft för huset och om resultatet blir som tänkt kommer fasadrestaureringen sedan vandra vidare till hus efter hus på Råslätt.

 

 


De varma tonerna från utfackningsväggarna kompletterar betongen. Räckena får rundade hörn, vilket talar med både 50- och 60-talet samt modern tid. 

 


Entrén blir som en vägledande lykta om natten, vilket skapar trygghet och samtidigt blir ett modernt tillägg. 

 Olika typer av fasadmaterial.

 

Skrivet av: Linus Gustafsson