• Vätterhem

Strandängen växer

Nu går vi vidare med Torgkvarteret

Lokaler Nyproduktion | Centrum | 2021-08-24

Sommaren 2019 stod Vi i Vätterhems utsände tillsammans med byggprojektledare Annika Karlén och trampade mitt på en blomsteräng. Ormhuset och Kultur- och Gatuhusen var klara. Men inte så mycket mer. Några pinnar i marken markerade var husen skulle stå. Nu två år senare står vi på exakt samma plats. Men ett antal meter högre upp på en av de generösa balkongerna i de nya Ängshusen. En häftig utveckling. Totalt 48 lägenheter fördelat i tre hus. Uthyrningen inleddes i slutet på april och inflyttning sker i tre omgångar: 15 oktober, 1 november och 15 november, berättar Annika.

Närheten till Vättern är unik och utsikten något utöver det vanliga. Alla lägenheter har balkong med såväl inglasad som öppen del.
– Även de som får utsikt åt ekskogen får ju en fantastisk grön fond till sina balkonger, konstaterar hon.

I lägenheterna samsas just nu plattsättare, elektriker och snickare. Köksluckor ska på plats. Uttag installeras. Vi tar hissen ner till markplan och kliver ut på den där platsen där vi blickade ut över ängen och Vättern för två år sedan.
– Det kommer att hända mycket på området det kommande året, nu går vi vidare med Torgkvarteret som är stort och omfattande. Dessutom ska en hel del ny infrastruktur på plats. Vi har inlett arbetet med Strandängsgatan som kommer att passera Ängshusen. Sedan jobbar vi vidare med Ceciliagatan – en parallellgata till Ebba Ramsays väg. I senaste situationsplanen för området har nu även alla gator fått namn med koppling till området och den tidigare verksamheten på Vilhelmsro.

»Torgkvarteret är stort och kommer att blanda 164 hyresrätter i allt från ettor till fyror med verksamheter som gym, restaurang, trygghetsboende …«

164 lägenheter, gym, restaurang
Vi går ut från Ängshusen och passerar platsen där tidigare förskolan Fru Ebba låg. Den är nu riven och kommer att ersättas av en ny som kommunen ska uppföra.
– Vi har även två andra förskolor längre norrut i området som kommer att byggas helt nya med start i höst, berättar Annika.

Genom den lilla ekdungen kommer vi fram till platsen där Ceciliagatan hela vägen från Ormhuset kommer att möta upp Torgkvarteret.
– Torgkvarteret är stort och kommer att blanda 164 hyresrätter i allt från ettor till fyror med verksamheter som gym, restaurang, trygghetsboende och några ytterligare än så länge tomma affärslokaler. Nuvarande byggnader kommer att rivas inom kort och förväntad byggstart för Torgkvarteret är i höst.

Byggstart för mataffär nästa år
Väster om Ebba Ramsays väg, men i höjd med Torgkvarteret kommer en förvaltningsbyggnad för Vätterhems maskiner att uppföras liksom ett parkeringshus för hyresgästerna.
– Detaljplanarbetet för en mataffär vid panncentralen är också i full gång. Panncentralen rivs troligen i höst och därefter kan vi börja bygga affären.

En grävskopa jobbar oförtrutet på en bit bort. Det är gamla veterinärkliniken, gamla hunddagiset och Furan som rivs.
– Den delen kommer att disponeras av Tositos bostadsrätter i Brf Sjöviken.

Vättern ligger som en spegel. Ekarna ger välbehövlig skugga denna varma försommardag. Vackra Strandängen håller på att ta form. Undrar hur mycket som är klart när vi träffar Annika för sommarsummering nästa år?


Byggprojektledare Annika Karlén på en av de generösa balkongerna i de nya Ängshusen.