• Vätterhem

Strandängen etapp 2

Vätterhem och Tosito i unikt samarbete om 900 nya bostäder

Nyproduktion | Centrum | 2016-10-28

– Tillsammans med Tosito vill vi utveckla en levande stadsdel med sociala ytor, verksamheter och förskolor. Och inte minst 900 moderna hem, utöver de 300 som redan är i byggnation, med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter inom Strandängen, säger Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth.

Idag finns ingen detaljplan för området utan målet är att tillsammans med Tosito utveckla planen och därmed få möjlighet att sälja mark för bostadsutveckling. Det i sin tur kan frigöra kapital för nyinvesteringar och samtidigt bli en garanti för att området blir färdigbyggt inom sex år.
– Vi har sökt efter rätt samarbetspartner – någon med kompetens och erfarenhet. Någon med lokal förankring och som har visat prov på liknande stadsdelsutveckling. Tosito har precis detta. Vi prioriterar också en partner som har långsiktiga ambitioner. Det ska bli härligt att utmana och sporra varandra, säger Hammerth.

Lärorikt och kul 
Visionen för Strandängen är att åstadkomma en stadsdel där kultur, mångfald, hållbarhet och service ska spela framträdande roller. Området ska också knyta an till det historiska arvet och marknadsföra stadsdelen utifrån tradition och modernitet.
– Det är ett idealiskt samarbete. Båda parter kommer att gå stärkta på kunskap efter det här. Vi har en bra kemi och kompletterar varandra väl. Vi kommer att få jobba hårt, men vi ska ha kul också. Tillsammans tar vi ansvar för helheten och skapar något efterlängtat och vackert, säger Tommy Fritz, vd på Tosito.

Planerad byggstart 2017 
– Vi tror på stadsdelar som bjuder på en blandning av moderna bostäder med olika ägandeformer. Hyresrätter ska kunna samsas med bostadsrätter i samma kvarter. Det skapar en valfrihet och bostadsmix som motsvarar framtidens krav, säger Thorbjörn Hammerth. Den gemensamt framtagna detaljplanen för området ska ha vunnit laga kraft hösten 2017 och byggnationen är planerad att påbörjas i slutet av 2017. För att vara färdigbyggt senast 2023. Av de 900 planerade bostäderna ska 300 vara bostadsrätter.

»Visionen för Strandängen är att åstadkomma en stadsdel där kultur, mångfald, hållbarhet och service ska spela framträdande roller.«
David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading