• Vätterhem

Stora skillnader i valdeltagande mellan olika områden

| 2018-08-31

På Österängen röstade runt 70 procent i det förra riksdagsvalet. På Bymarken var det över 90 procent. – Sverige är bortskämt med högt valdeltagande. Det oroväckande är klyftan mellan de som röstar och inte röstar, säger Per Strömblad, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Enligt Strömblad har skillnaden i valdeltagande mellan de som är födda i Sverige och de födda utomlands nästan fördubblats sedan det tidiga 90-talet.
Just det västra valdistriktet på Österängen intar en särställning. Med 66 procents valdeltagande var det lägst i hela Jönköpings län. Nu är det i internationell jämförelse ändå inte en extremt låg siffra, tvärtom. Men skillnaden mot de mer välbeställda delarna av Jönköping är alltså tydlig.
– Det är segregationen som spökar, menar Per Strömblad.
– Utbildning, arbete och inkomst betyder mycket för det vi kallar »politiskt självförtroende« och det spelar också stor roll för om man utnyttjar sin rösträtt eller inte.

Så vad då göra för att få fler att gå till valbåsen?
– Mer information för att öka kunskapen om vikten av att rösta, svarar Strömblad.
– Om ingen röstar funkar ju inte demokratin.
– Sedan är det ju ändå ganska lätt att rösta, det kräver betydligt mindre än att skriva en insändare eller ordna en demonstration.
– På sikt handlar det om att minska segregationen, men städer kan ju inte byggas om hur som helst.

Det finns också tecken på att det offentliga samhällets närvaro spelar roll för valdeltagandet, menar Per Strömblad. Om stadsdelar rustas upp, om det finns medborgarkontor, så ger det viss positiv effekt.
Kanske är det en förklaring till att valdeltagandet på Råslätt, Österängen och Öxnehaga inte är ännu lägre. I jämförelse med liknande områden i storstäderna röstar också betydligt fler här.

Erik Lindfelt - Vätterhem

Skrivet av: Erik Lindfelt

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading