• Vätterhem

Stor satsning på ekosystemtjänster

Hållbarhet Miljö | Öxnehaga | 2020-12-08

 

2020 har Vätterhem satsat 1,5 miljon extra på att stärka så kallade ekosystemtjänster i våra bostadsområden. Satsningar som gynnar naturen, med syfte att den ska fortsätta fungera och kunna ge oss värden tillbaka. Vi har investerat i mycket grönska, placerat ut insektshotell, byggt regnvattentankar mm.

I Öxnehaga finns tankar om att utveckla skogsområdet mellan Puls arena och Öxnegården, den så kallade Ekoparken, och skapa fler värden. En gammal asfaltsplan har rivits bort och ska ersättas av en fruktodling under nästa år. Det finns idéer om pergola, naturlek och åtgärder för att fler insekter ska trivas.

Nu under adventstid satsar kommunen på att belysa området och skapa trivsel. Så ta gärna en kvällspromenad och njut av vinterljusen.

Har du tankar och synpunkter på hur parken kan utvecklas, maila gärna till dialog@vatterhem.se

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading