• Vätterhem

Sponsring på bred front

Vätterhem informerar Sponsring | 2018-12-31

I slutet av 2017 uppdaterade vi vårt arbetssätt gällande sponsring. Bland annat införde vi tydliga riktlinjer om att våra hyresgäster ska få nytta av de aktiviteter som våra samarbetspartners anordnar.

Vi uppdaterade mallar och kontaktsätt och tog fram riktlinjer för uppföljning. Vi pekade också på vikten av att sponsra en bredd av aktiviteter i alla våra förvaltningsområden. Men hur har det egentligen gått så här efter första året? Trots att vi inte nått hela vägen ser vi att vi har påbörjat arbetet med att bredda aktiviteterna. Från att tidigare år haft stor övervikt på sponsring till fotbollsaktiviteter för killar stödjer vi i större utsträckning även helt andra aktiviteter.  Bland annat har vi stöttat Underground i sitt arbete att hjälpa unga tjejer att få körkort, Österängens konsthall har fått stöd för demokratiprojekt och i att anordna lovaktiviteter för barn och ungdomar och PRO har fått medel för att anordna aktiviteter för pensionärer."När vi analyserar hur vi fördelar medel mellan könen ser vi glädjande nog att vi har en väldigt jämställd sponsring, 51 procent till tjejer och 49 procent till killar"

Under året har vi noterat en viss förändring där en större andel projekt nu även riktar sig till att skapa möjligheter för tjejer att spela fotboll. När vi analyserar hur vi fördelar medel mellan könen ser vi glädjande nog att vi har en väldigt jämställd sponsring, 51 procent till tjejer och 49 procent till killar. Under 2019 kommer arbetet fortsätta med att bredda aktiviteterna så att medlen kommer till gagn för så många av våra hyresgäster som möjligt. Vi ser exempelvis att vi har ganska få aktiviteter som riktar sig mot äldre och det finns en viss övervikt på  sponsring riktat mot Råslätt.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading