• Vätterhem

Spärr för ej svar försvinner

Vätterhem informerar | Centrum | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | 2017-12-01

Vätterhem har beslutat att ta bort spärren för ej svar i uthyrningsregelverket. Från första december 2017 kommer uteblivet svar att räknas som ett nej svar.

Samtliga lägenhetssökande som är spärrade på grund av ej svar per den första december får härmed spärren bortplockad. Även eventuella köpoäng som uteblivit med anledning av spärren återställs.

Vi önskar dock passa på att informera att spärren för 3 nej svar inom en sexmånadersperiod finns kvar enligt tidigare och att uteblivna svar nu också kommer att räknas som ett nej svar och ingå i denna pott.