• Vätterhem

Spadtag för Vätterhems i särklass största kvarter

Nyproduktion Lokaler | Centrum | 2021-09-29

Den 27 september påbörjades byggnationen av Vätterhems största nyproduktionsprojekt i modern tid, då det officiella spadtaget för Strandängstorget ägde rum.

Största kvarteret hittills
Strandängstorget beräknas stå klart för inflyttning under hösten 2024 och är Vätterhems största enskilda nyproduktionsprojekt sedan miljonprogrammens tid. Totalt byggs 164 bostäder; 120 hyresrätter i storlek 1–4 rum och kök samt 44 trygghetsboenden i 1–3 rum och kök. I markplan upprättas verksamhetslokaler för att skapa en citykänsla och naturlig mötesplats. Här kommer såväl gym som restaurang och små butiker etableras framöver.

»Strandängstorget är i särklass det största kvarteret vi byggt hittills och vi hoppas att detta blir hjärtat på Strandängen«, säger Annika Karlén, Byggprojektledare på Vätterhem.

Spaden i backen
Första spadtaget till Strandängstorget togs av Ann-Marie Nilsson - Ordförande i kommunstyrelsen, Ilan De Basso – 1:e vice ordförande och Andreas Sturesson – 2:e vice ordförande. Barn från Kulingens förskola kommer förutom att närvara vid spadtaget även rita bilder på framtidens hus och hur de föreställer sig att det kommer se ut. Bilderna kommer sedan sättas upp i form av en tavla på området.

Arkitektens vision
Att kvarteret ska sammankopplas till befintlig bebyggelse är självklart för arkitekten Matt Patterson, Tengbom, som valt jordiga toner i materialvalen såsom tegel, skiffer, träkänsla och sedumtak. Kvarterets byggnader är utformade med olika material och gestaltning för att ge en variation och skapa en levande och trivsam stadsdel. Strandängstorget blir en attraktiv mötesplats som bjuder in till vistelse och umgänge och kommer vara en viktig knutpunkt för stadsdelens framtida utveckling.