• Vätterhem

Sorterat och klart

Från miljöhuset till rätt återvinningsform

Miljö | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2016-07-25

När du som hyresgäst sorterat ditt avfall och lagt det i rätt inkast eller behållare i ditt närmsta miljöhus är det sopbilen från Jönköpings kommun som hämtar restavfallet och matavfallet.

I en del områden på Vätterhems fastigheter kör kommunen med en så kallad 2-facksbil. Bilen har två separata fack där chauffören kan tömma både restavfall och matavfall i samma bil, men i olika fack. De kör även med en bil som endast har ett fack men kommer då i två omgångar med samma bil eller med två olika bilar.

Viktigt att sortera rätt 
Om avfallet är rätt sorterat i avfallskärlen när chauffören kommer, blandas de aldrig ihop utan körs till Torsvik för att antingen brännas eller behandlas i en förbehandlingsanläggning. Om chauffören tydligt kan se att det är mycket felsorterat i ett matavfallskärl kan hen bedöma att kärlet bör tömmas i restavfallet istället. Detta för att inte förstöra det matavfall som redan är tippat i bilen. Plast och förpackningar i matavfallet är aldrig ok!

Förpackningar körs separat 
De förpackningar som du sorterar ut hämtas inte av kommunens sopbilar men det är lika viktigt att de sorteras korrekt och att de hamnar i rätt inkast eller kärl. Rätt sorterade förpackningar blir till nya förpackningar eller används på något annat miljösmart sätt.

Plast och förpackningar i matavfallet är aldrig ok!

Skrivet av: Josefin Mattsson, Jönköpings kommun