• Vätterhem

SommarKRAFT 2021 - en härlig återblick

Hållbarhet Evenemang | Österängen | Öxnehaga | Råslätt | 2021-10-29

Fiskeresa, besök på bondgård, graffiti, skräpplockning, studievägledning, fotboll, basket och massor av annat. Runt SommarKRAFT-bodarna på Råslätt, Österängen och Öxnehaga har det pulserat av liv och aktivitet sommaren 2021.

Årets SommarKRAFT utgick från fyra övergripande teman:

  1. Klimat och miljö
  2. Demokrati, trygghet och hälsa
  3. Arbete, studier och entreprenörskap
  4. Kultur och sport


Fokus 2021 var att i större utsträckning mobilisera och involvera hyresgäster i aktiviteter samt att skapa långsiktiga kontakter. I år startades ett pappanätverk, mentorskapsprogram och kvinnonätverk. Tack vare befintliga föreningar, enskilda drivande personer, studieförbund och organisationer kan dessa nätverk leva vidare, utvecklas och växa även efter sommaren.

I år var konceptet etablerat på ett bättre sätt vilket gav en annan utgångspunkt. Att ha en projektledare som cirkulerar mellan områdena har gett oss en större inblick i hur viktigt det är att skapa specifika mötesplatser i varje stadsdel. Detta innebär att en ev. fortsättning kommer att kräva ännu mer hänsynstagande till respektive stadsdel och anpassning därefter. Så också när det gäller att finnas närvarande i bodarna i kombination med att vara mer rörlig på områdena. Rörligheten har gjort att vi detta år kunnat fånga upp nya målgrupper för nya nätverk.

Här kan du läsa summeringen av SommarKRAFT

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading