• Vätterhem

Sommaren 2023 på ditt område

Hållbarhet Evenemang | Centrum | Österängen | Öxnehaga | Råslätt | 2023-06-15

Från SommarKRAFT, via BoendeKRAFT till SamKRAFT!

SommarKRAFT startade som en pandemilösning. Många skulle vara hemma. Hur kunde Vätterhem möta upp med aktiviteter? Medel för inställda områdesdagar flyttades till SommarKRAFT. Förra året blev det BoendeKRAFT – med fokus på att stimulera metoden med hyresgästdialog*, få med aktiviteter för alla åldrar och stärka våra områden långsiktigt, berättar Hanna Törnqvist, hållbarhetschef på Vätterhem och avslöjar nu vad det blir sommaren 2023.

– Kalla det SamKRAFT. En naturlig följd av sina föregångare. Genom vårt nya sätt att arbeta med föreningssamarbeten kommer det vara föreningarna som driver aktiviteterna på områdena. Det tror vi ger den långsiktiga utvecklingen som vuxit fram som ett tydligt mål, säger hon. En tillbakablick visar att för 8 år sedan hade Vätterhem 9 föreningssamarbeten. Idag är samma siffra 28.

»Kalla det SamKRAFT. En naturlig följd av sina föregångare.«

– Anslagen under den här tidsperioden har ökat från 288 000 kr 2015 till 2,5 miljoner nu. Och i avtalen med föreningarna vill vi att de ska erbjuda aktiviteter som kommer våra hyresgäster till godo. Till exempel under sommarmånaderna. Då lägger vi en grund med en tydlig föreningsnärvaro och med det kommer aktiviteter under hela året med på köpet, säger Hanna.

Konstskolan med Victor Egerbo som vi berättade om i ett tidigare nummer av Vi i Vätterhem är ett bra exempel:

– Någonstans har samarbetet med Victor vuxit fram ur SommarKRAFT och BoendeKRAFT. Nu har det utvecklats till en aktivitet som löper över hela året. Då ser vi också vad det gör i form av kontinuitet och långsiktighet. Och dialogtanken från förra året kommer fortsatt vara stark.

– Vi märkte då att aktiviteterna som anordnas gav fina tillfällen till möten och dialog med hyresgäster. Det kan vi fortsätta att stärka genom det här arbetssättet, säger Hanna Törnqvist.

Du hittar info och aktuella aktiviteter på ditt område i sommar i evenemangskalendern på Jönköpings kommuns hemsida.

Aktiviteter på sommarlovet - jonkoping.se

SamKRAFT - sommaren 2023

Vätterhems föreningssamarbeten

* Se resultat från Hyresgäst dialogerna på ditt område 2022 nedan. Bland annat handlar de om trygghet, demokrati, arbete – studier – gemenskap samt klimat och miljö.

Utvärdering BoendeKRAFT Råslätt

Utvärdering BoendeKRAFT Österängen

Utvärdering BoendeKRAFT Öxnehaga

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading