• Vätterhem

Samarbetsavtal för utveckling av Strandängen, etapp 2

Nyproduktion | Centrum | 2016-08-30

Vätterhem och TOSITO ingår unikt strategiskt samarbetsavtal för utveckling av Strandängen. Jönköping har ett stort behov av bostäder. För att kunna svara upp mot efterfrågan krävs stora investeringar under lång tid. För att kunna bygga mer, snabbare och mer integrerade stadsdelar har Vätterhem sökt en långsiktig partner.

Vätterhem vill ha en lokal och väl förankrad samarbetspartner som står för nytänkande och har erfarenhet av likvärdig stadsdelsutveckling. Genom partnerskap med TOSITO,  har Vätterhem som ambition att öka exploateringen för etapp 2 på Strandängen. Idag finns ingen detaljplan för området utan målet är att tillsammans med TOSITO utveckla planen och därmed få möjlighet att sälja mark för bostadsutveckling. Det i sin tur kan frigöra kapital för nyinvesteringar och samtidigt tillse att området blir färdigbygg inom sex år.

Vätterhems vision för Jönköpings nya stadsdel Strandängen är närmare 1200 moderna hem bestående av såväl hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter. Avtalet ämnar skapa en variation av upplåtelseformer inom Strandängen.

Strandängen ska uppfattas som en ny stadsdel där kultur, mångfald, hållbarhet, och service ska spela framträdande roller. Området ska också knyta an till det historiska arvet och marknadsföra stadsdelen utifrån tradition och modernitet.

Inom området ges TOSITO möjlighet att förvärva 33 % av detaljplanen. Eftersom avtalet ämnar skapa en stadsdel med en variation av olika upplåtelseformer förbinder sig TOSITO att uppföra flerbostadshus i bostadsrättsform. TOSITO har möjlighet att uppföra lokaler för affärsverksamhet om efterfrågan är tillräckligt stark.

Målsättningen är att etapp 2 ska möjliggöra produktion av minst 900 bostäder varav ca 300 bostadsrätter. Den gemensamt framtagna detaljplanen för området ska ha vunnit laga kraft 2017-09-01 och byggnationen kan påbörjas i slutet av 2017. Inom sex år bör området vara färdigbyggt. Försäljningspriset för marken är 75 mkr vilket ger Vätterhem förutsättningar att bygga ännu fler bostäder.

Kontaktpersoner

För Vätterhem:
Torbjörn Hammerth, 0705-39 94 20

För Tosito:
Tommy Fritz, 0708-31 71 71

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading