• Vätterhem

Så kommer ditt matavfall till nytta

Miljö | 2019-07-10

Äppelskrutt och potatisskal kan driva en buss och ge ny näring till åkern, så att vi kan få ny mat.

  • Använd bara papperspåsar till matavfallet. Ta dubbla påsar om du tycker det fungerar bättre.
  • Låt blött matavfall rinna av något. Lägg lite tidningspapper i botten och sortera även använda servetter och hushållspapper för att suga upp fukt från papperspåsen.
  • Placera alltid papperspåsen i den avsedda ventilerade hållaren.
  • Se till att påsen går att försluta. Gå ut med den senast efter någon dag.