• Vätterhem

Så här jobbar vi med Mänskliga Rättigheter

MR-dagarna kommer till Jönköping

Hållbarhet | 2017-11-09

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter, oavsett vem du är, vad du tror på eller var du är född. Den 9 till 11 november är det extra fokus på de här frågorna då MR-dagarna äger rum på Elmia i Jönköping. Konferencier på dagarna är Österängsbördige juristen och programledaren Dona Hariri.

På MR-dagarna kan du bland annat se Österängens konsthall ställa ut konstprojektet "Monument" - ett konstprojekt som helt bygger på deltagarnas egna upplevelser och erfarenheter, med utgångspunkt från Österängen. Konstnären Mattias Åkesson som är ansvarig på projektet kommer finnas på plats under fredagen.

På lördag är det fritt inträde för att gå på seminarierna på MR-dagarna om man registrerar sig i förväg via denna hemsida: http://invitepeople.com/events/10710/  För mer information om program se www.mrdagarna.nu

 

I våra möten med våra hyresgäster är det viktigt att vi bemöter alla likadant. Därför håller vi i år på att genomföra en tillgänglighetsinventering i samarbete med handikappförbundet, där vi kontrollerar om våra lokaler är tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariation

Så här jobbar Vätterhem med Mänskliga Rättigheter

 

I våra möten med våra hyresgäster är det viktigt att vi bemöter alla likadant. Därför håller vi i år på att genomföra en tillgänglighetsinventering i samarbete med handikappförbundet, där vi kontrollerar om våra lokaler är tillgängliga för alla, oavsett funktionsvariation. Detta gäller både för besökare, hyresgäster och personal. Här har vi fått fram en hel del förbättringsförslag på hur vi kan bli ännu bättre på de här frågorna.

Vi håller också på att implementera konceptet Trygga Grannar, där målet är att alla ska känna sig trygga och säkra i sina bostäder och i området. På Öxnehaga utbildas personalen nu under november, senare ska även hyresgäster få mer kunskap om konceptet och hur man kan ingripa om man ser missförhållanden.

När vi skriver artiklar i vår tidning försöker vi lyfta fram både män, kvinnor och personer med olika etnisk bakgrund likadant och ungefär lika mycket i våra artiklar, därför håller vi på att undersöka om vi verkligen lyfter olika grupper likvärdigt. Här har vi sett att det finns skillnader, män får lite mer plats och porträtteras lite annorlunda än kvinnor i vår tidning, något vi såklart ska försöka förbättra framöver.

I april i år antog vi en ny arbetsmiljöpolicy. Den markerar att vi som arbetsgivare inte accepterar att någon blir kränkt eller diskriminerad på arbetet, exempelvis på grund av religion, kön eller etnicitet. Detta gäller både mellan medarbetare men även i möten med våra hyresgäster eller andra personer vi träffar i samband med vårt arbete.

Under året har vi även gjort en nystart för vårt jämställdhetsarbete där vi bland annat tittar på att vi ska ha jämställda löner och förmåner, att kvinnliga och manliga medarbetare ska vara lika nöjda med att arbeta hos oss och vara lika friska på jobbet. Idag finns det en liten skillnad där män generellt är lite mer nöjda än kvinnor att arbeta på Vätterhem samtidigt som de har lite mer betalt. Under 2018 kommer vi göra en lönekartläggning för att se var skillnaderna finns och vad de beror på i lön. 

Vi har sedan 2009 redovisat vårt arbete med hållbarhet i en Hållbarhetsrapport. I tidigare rapporter har vi redovisat hur vi jobbar med bl.a. miljöfrågor, sociala frågor, arbetsmiljö, och antikorruption, men vi har inte haft med perspektivet mänskliga rättigheter. Med anledning av en ny lagstiftning kommer vi ha med även detta perspektivet! Det ger oss en knuff att ta helhetsgrepp om frågan och verkligen försöka stärka vårt arbete för allas lika rättigheter.