• Vätterhem

Rekordstor solcellssatsning på Öxnehaga

Hållbarhet Renovering och utveckling | Öxnehaga | 2019-11-25

Vätterhems hittills största solcellsanläggning någonsin bestående av 2 125 paneler är i full installation. Ett flertal tak är redan försedda med solceller och anläggningen beräknas vara i fullt bruk sista mars, lagom till vårsolen gör entré.

Hållbar installation
Det är i samband med nyligen gjorda takrenoveringar som solcellerna installeras. Husen på Oxhagsgatan 2-42 samt Lahagsgatan 1-43 är först ut. Taken har en mycket bra lutning och panelerna placeras enbart i söderläge för att få ut så mycket lokalproducerad grön el som möjligt från anläggningen och därmed minska miljöpåverkan.

Fler solceller på gång
En andra etapp är redan planerad och inom kort inleds upphandlingen av solpaneler till ytterligare 19 hus på Öxnehaga. Denna gång står Lahagsgatan 4-40, Hästhagsgatan 1-39 samt Oxhagsgatan 117-159 på tur och projektet beräknas vara klart senast 31 december 2020. När denna anläggning är slutförd är mer än en fjärdedel av Vätterhems hustak på Öxnehaga prydda av solpaneler. Målet är att nyttja solenergin på i princip alla flerbostadshus i stadsdelen.

»14 hus på Öxnehaga beräknas producera 630 000 kWh vilket motsvarar 1 miljon tvättar i tvättmaskin eller nästan 100 varv runt jorden med elbil«, berättar Nicklas Johansson, inköpssamordnare på Vätterhem.

Många fördelar
Vätterhem investerar i solceller vid alla nyproduktioner. Bland annat Samset, Fagerslätt och Kungsängen, men även Råslätt och Strandängen nyttjar solcellernas fördelar vilket bland annat bidrar till minskade kostnader och därmed lägre hyror för hyresgästen.

All energi omhändertas
Idag omfattar Vätterhems solceller ca 355 kW i stadsdelarna Råslätt och Strandängen. Storsatsningen som nu görs på Öxnehaga kommer att hamna på ca 680 kW. Inkluderas det planerade projektet på Öxnehaga samt pågående nyproduktioner blir den totala summan nästan 2,3 mW redan vid utgången av 2020. All producerad energi nyttjas och skulle kapaciteten bli högre än behovet säljs den vidare till elnätet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading