• Vätterhem

Rekordnotering för kundnöjdhet i hyresgästenkäten

Vätterhem informerar | 2016-11-14

Återigen når Vätterhem rekordnivåer för kundnöjdheten – bl.a. ökar serviceindex från 87,4% till 87,8%. Hyresgästerna trivs med sitt boende – närmare 95% uppger att de trivs med sin lägenhet och lika många är nöjda med bemötandet från sin Bovärd. 94,3% skulle rekommendera Vätterhem som hyresvärd.

”Vi är otroligt stolta och tacksamma för de fina resultaten”, säger Thorbjörn Hammerth, Vätterhems vd. ” Personalens engagemang är fantastiskt! Det är roligt att se att vårt interna arbete med medvetna utbildningsinsatser och omorganisationen vi genomfört 2016 återspeglas i hyresgästernas trivsel. Ett riktigt positivt resultat är också att Råslätt tar ett stort kliv framåt och får väldigt fina omdömen när det gäller trygghet, allmänna utrymmen och utemiljö samt hantering av felanmälan”.

Utifrån enkätresultaten arbetar Vätterhem nu med att upprätta handlingsplaner med mål och åtgärder och engagera hela organisationen i arbetet med ständiga förbättringar och ökad kundnöjdhet.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading