• Vätterhem

Regnbäddar räddar regnvattnet och skapar vackra planteringar

Renovering och utveckling Hållbarhet | Råslätt | 2023-08-21

I samband med att husen på Råslätt renoveras med nya fasader görs också taken om till sadeltak med ny avvattningsmetod. Då tyckte vi att det passade att testa regnbäddar på hus 71, berättar Torbjörn Andersson, arbetsledare Trädgård och Transport på Råslätt. Vi i Vätterhem träffar honom och Bovärd Hasse Svensson vid en av de totalt fem regnbäddarna.

En fin mur ringar in bädden.
– Syftet med regnbäddarna är att ta tillvara på regnvatten från taken och minska flödet i dagvattnet, berättar Hasse.

Vattnet från stuprören leds ut i en plåtränna med hål som släpper ner vattnet i jorden.
– Det ger ett minskat och lugnare flöde till dagvattnet. Växterna tar ju upp vattnet och de olika jordlagren i bädden renar också vattnet. Blir det överflödigt vatten går det ut i dagvattnet, förklarar Torbjörn.

Ett viktigt mervärde förutom vattenhanteringen är såklart att det blir fina självbevattnade planteringar.
– Basen består av perenner. En plantering har inslag av ätbara växter såsom smultron, vinbär, krusbär och rabarber. En annan har tema »vintergrönt« med azalea,  lagerhägg, krypen och murgröna, berättar Hasse Svensson.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading