• Vätterhem

Raymond Paska välkomnas som Vätterhems nye VD

Medarbetare Företagsledning | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2021-06-29

Intresset för uppdraget som VD på Vätterhem har visat sig vara stort och efter långt och moget övervägande kan nu styrelsen informera om att Raymond Paska, för närvarande tf. VD, tillträder som VD från och med 1 augusti.

Uppfyller kravprofilens kvalifikationer
Stor social förmåga, lyhörd, starkt driv och särskilt god problemlösningsförmåga är några av Raymond Paskas egenskaper som rekryteringsbolaget AS&B Executive identifierat efter slutförda intervjuer och personlighetstester. Raymond bedöms även ha mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av kommunikation internt, med hyresgäster och media. Något som Vätterhems styrelse bedömer är nyckelförmågor för en VD i ett allmännyttigt bostadsföretag.

”Raymonds personlighet, bakgrund och erfarenhet, tillsammans med Vätterhems mycket kompetenta personal, borgar för en kort startsträcka in i det förändringsarbete som nu ska inledas för att ytterligare stärka Vätterhems strategiska betydelse för kommunkoncernen avseende att främja bostadsförsörjningen i Jönköpings kommun”, säger Andreas Persson Ordförande i Vätterhems styrelse.

Vidare har Raymond goda erfarenheter och kunskaper inom sociala hållbarhetsfrågor och har även arbetat framgångsrikt med övergripande marknads- och uthyrningsfrågor på Vätterhem. Dessa frågor är för bolaget viktiga att utveckla vidare för att behålla den mycket höga hyresgästnöjdheten.

”Genom att bolaget ökar sitt samarbete med andra trygghetsskapande krafter i samhället, tex ideella föreningar, samfund och myndigheter, samt lär av andra framgångsrika bostadsföretag kan Vätterhem även framöver få landets nöjdaste hyresgäster och samtidigt skapa framtidens bostäder och bostadsområden”, fortsätter Andreas.

Annonsering och Search gav många kandidater
AS&B Executive fick uppdraget att hjälpa Vätterhem med VD-rekryteringen då tidigare VD valt att gå vidare mot nytt uppdrag. Efter att en kravprofil tagits fram gjordes såväl öppen annonsering som sökning i rekryteringsbolagets eget kontaktnät. Intresset för uppdraget visade sig vara stort och de kandidater som ansågs bäst lämpade kallades till intervjuer följt av djupintervjuer. Styrelsens rekryteringsgrupp fick slutligen möjlighet att träffa tre återstående kandidater för slutintervju och kunde efter långt och noga genomtänkt övervägande erbjuda Raymond tjänsten som Vätterhems nye VD.

”Jag är oerhört glad över att ha fått förtroendet att leda ett så fantastiskt välskött bolag som Vätterhem, med de trognaste hyresgästerna och de mest engagerade medarbetarna och kommer fortsätta förstärka allt det positiva som görs. Samtidigt har jag stor respekt för de utmaningar vi står inför med ökad segregation i några av våra stadsdelar samt även de skenande byggpriserna”, avslutar Raymond Paska VD på Vätterhem.