Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster
  • Vätterhem

Råslätt kliver framåt enligt polisens lista

Evenemang | Råslätt | 2023-12-01

 

Polisen har idag släppt sin uppdaterade lägesbild över utsatta områden där även listan över dessa områden ingår.

Att Vätterhems stadsdel Råslätt är med på polisens lista ser vi som mycket allvarligt. Därför är ett av våra viktigaste uppdrag att på alla sätt vi kan, verka för att inom en förhoppningsvis snar framtid inte ha något av Vätterhems områden på denna lista. Samtidigt har vi oerhört stor respekt för detta arbete med komplexa processer och strukturer som kräver långsiktighet och uthållighet och där samverkan mellan flera aktörer är avgörande.

Mot ovanstående bakgrund ser vi dagens uppdaterade rapport från polisen med såväl glädje som stolthet. Dels för att Råslätt, jämfört med 2021 års bedömning, belönas med en uppåtpekande pil* vilket innebär en positiv utveckling utifrån en förbättring i området. Men vi gläds också åt att Öxnehaga, trots de utmaningar som varit under det gångna året, inte är med på listan.

Vi anser att det är oerhört viktigt att lyfta dessa framsteg och samtidigt vill vi också passa på att rikta ett hjärtligt tack från oss på Vätterhem. Tack till dig som hyresgäst, civilsamhället, föreningarna, organisationerna och alla samverkansparter som har bidragit till dessa framsteg.

Ännu återstår det mycket arbete, men idag gläds vi åt framgångarna.

*Pilens riktning visar utvecklingen jämfört med föregående rapport. Polisens lista över utsatta områden släpps vartannat år.

 

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading