• Vätterhem

Polisens närvaro skapar trygghet för invånarna

Vätterhem informerar | Råslätt | Öxnehaga | 2020-10-26

– Att vi syns och finns tillgängliga för invånarna i deras vardag kombinerat med samverkan med aktörer både operativt dag för dag och strategiskt på lång sikt. Det är viktiga nycklar för att skapa trygghet i Jönköping enligt poliserna Tobias Åkerberg, Sara Alving och Madelen Andersson när vi träffar dem för ett samtal under Kepsen på Råslätt.

Med två grova våldsbrott de senaste 18 månaderna har polisen jobbat aktivt för att skapa lugn på Råslätt och Öxnehaga.
– Det som är tydligast för invånarna är vår ökade närvaro. Vi har prioriterat resurser såväl genom områdespoliserna, men också extraresurser som MC-polis och hundförare på Råslätt bland annat, berättar Tobias Åkerberg.
Han är gruppchef på ingripandeverksamheten, alltså är det han och hans kollegor som kommer när du ringer 112.
– När vi inte är på utryckning har vi också möjlighet att stötta upp och synas på områdena, säger han.

Arbete på flera nivåer
Madelen Andersson är chef för områdespolisen:
– Som områdespolis jobbar du ju på ett specifikt område och har då möjligheten att skapa relationer och närhet till medborgarna just där. Det är såklart en prioriterad punkt för oss – vi har sett hur mycket det betyder när det kommer till att känna trygghet och förtroende för polisen, säger hon.
Sara Alving är kommunpolis – hon har som en stor del av sin arbetsuppgift i att hitta samverkansnytta på strategisk nivå med olika aktörer.
– Bland annat har vi fördjupat samverkan med Vätterhem där vi tillsammans med kommunens olika verksamheter tar fram gemensamma lägesbilder för att jobba mot samma mål. Från Tobias minut-till-minut-insatser via Maddes områdespoliser som agerar nära till de här långsiktiga samverkansfunktionerna. Allt är lika viktigt för att skapa
en ökad trygghet, säger hon.
– Vi ska synas. Vi ska finnas tillgängliga. Vi vill skapa relationer och förtroende. Vi finns för medborgarna.

»För att skapa tryggare stadsmiljöer har bevakningskameror installerats.«

Öppen drogförsäljning skrämmer
I polisens lägesbild av Råslätt och Öxnehaga går det inte att blunda för att det finns problematik.
– Nämnda grova våldsbrott ger uttryck för att det finns en problembild som vi måste jobba för att lösa. Det finns en öppen narkotikaförsäljning på båda områdena och den sker såväl i ungdomskonstellationer som i vuxengrupperingar. Vi får ju till oss från boende i områdena att detta skapar otrygghet.
Den öppna kriminaliteten skrämmer många, säger Tobias Åkerberg.
– Vi har märkt att vår närvaro genererar positiv respons – det är så många som är tacksamma för att vi är en naturlig del av vardagen på Råslätt och Öxnehaga, säger Madelen Andersson.
Ett stort problem när det händer något är att många är rädda för att berätta för polisen vad de har sett. En tysthetskultur som polisen vill jobba bort.
– Enda sättet är att finnas på områdena och skapa relationer.

Kameraövervakning kompletterar
Som ett komplement till trygghetsskapande arbete har bevakningskameror installerats på Råslätt. Inom en snar framtid även Öxnehaga. Polisen har ett nationellt kameraprojekt som inte bara innefattar dessa områden utan också stora delar av centrala Jönköping. Syftet är att skapa trygghet, vara brottsförebyggande, samt vara hjälp och stöd i utredningsarbetet.
– Det är bara allmänna platser i centrumdelarna som övervakas och skyltar talar tydligt om att du är på en sådan plats, berättar Tobias.
– Vi ser att kameror dels har en positiv förebyggande effekt och dels är de en ovärderlig hjälp för att klara upp brott. Men jag vill samtidigt betona att de inte ersätter vår personalnärvaro – de kompletterar och förstärker vårt omfattande arbete med att skapa trygga allmänna platser i Jönköping.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB