• Vätterhem

Pitch-bar för smarta hem på Strandängen

Vätterhem informerar Evenemang | 2018-01-16

Under två intensiva dagar presenterades drygt 30 idéer på hur våra hem kan bli smartare. Innovatörer från hela Sverige hade anmält sig till föredragningslistan. I juryn samsades Vätterhem, Jönköping Energi och Tosito för att utse de bästa idéerna att jobba vidare med. – Vi har högt ställda mål att Strandängen ska vara Sveriges modernaste stadsdel, i denna strävan söker vi samarbetspartners som kan hjälpa oss att uppnå vårt mål, säger  Thorbjörn Hammerth.

Formen var att den som ville presentera sin idé hade 15 minuter på sig. Har du sett Draknästet på TV känner du igen dig. I en lokal på Science Park hade en läcker miljö byggts upp och förväntan låg i luften när juryn slog sig ner i sina stolar. Allt filmades och livesändes på nätet. 
– Jag vill se spännande idéer som går att ta vidare. Inte direkta säljsamtal utan snarare idéspår att utveckla, sa Vätterhems teknikchef Torbjörn Lundgren. 
– Jag fokuserar mycket på själva pre­sentationen. Är idén så enkel att den känns självklar. Hur långt är det från tanke till möjlighet att genomföra, beskrev Jessica Alaniesse­Karlsson, marknadschef på Jönköping Energi.
Juryn hade fått en tydlig utvärde­ringsmall där de skulle betygsätta för­slagets entreprenörsnivå, nyhetsvärde, genomförbarhet, kommersiellt värde och helhetsintryck.

Från appar till hundrastgårdar
Både privatpersoner och företag hade anmält sig. Bakom förslagen fanns såväl stora miljardföretag som helt nystarta­de enmansföretag. 
– Det gillar jag, det ger en bredd och variation i idéerna, menar Tommy Fritz, vd på Tosito. 
Appar som på olika sätt kan hjälpa till och styra hemmet var en popu­lär inriktning som flera entreprenö­rer var inne på. Liksom säkerhets­ och trygghetsskapande funktioner genom smart teknik. Men också mer praktiska och handfasta idéer som t ex moderna hundrastgårdar och solcellslösningar. 
En av entreprenörerna som skulle in och presentera sin idé var Sebastian  Wiberg. 
– Jag har precis kört ner från Stock­holm och övat på min presentation i bilen. Det ska bli spännande.

Förvarar dina skridskor
Sebastian är med och driver Vinden AB. 
– Vi förvarar privatpersoners tillhö­righeter. På våren packar du ner skrid­skor och skidor i en låda, trycker på en knapp i vår app och så kommer vi och hämtar. Sedan när vintern är tillbaka går du in i appen igen och lådan med vintergrejor står utanför din dörr inom några timmar. 
Vad skiljer er från andra lagringstjäns­ter som finns? 
– Hos oss hyr du inte ett helt förråd, utan du betalar bara för den volym som dina saker tar. Det ger en prisfördel. 
På vilket sätt kan er tjänst utveckla en stadsdel som Strandängen? 
– Genom att minska behovet av lag­ringsyta frigörs denna och kan använ das till annat; boyta, arbetsyta, ge­mensamhetsyta. Vi bidrar också till cirkulärekonomi eftersom det ingår i vår tjänst att vi sköter försäljning, åter­vinning och donering av tillhörighe­terna om kunden önskar det. Du kan­ske har en gammal soffa som du skickat iväg till oss och känner att du inte kom­mer att använda den mer. Ett knapp­tryck i appen och vi ser till att den do­neras eller säljs.

 

– Det blir svårt att sålla bort någon egentligen. Alla har guldkorn. Det vi kommer att utgå ifrån är idéer som un­derlättar vardagen, som kan ge ett verk­ligt innehåll och nytta, säger Fridolf Eskilsson.

Hög kvalitet
Under intensiva minuter i strålkastar­nas sken grillas Sebastian av juryn. När han kliver av röda mattan frågar vi hur det kändes: 
– Bra, tycker jag. Jag gillade formen. Det är snabbt och direkt. Det känns proffsigt och till skillnad från många andra sammanhang där man ska pre­sentera en idé blir det här väldigt hög kvalitet, åhörarna är alerta och här för att lyssna. 
Det är paus och vid ett bord sitter Jönköping Energis vd Fridolf Eskilsson och Vätterhems dito Thorbjörn Ham­merth och diskuterar: 
– Energibranschen står inför flera ut­maningar, där smarta lösningar är en del som kan ge både bättre komfort för boende, men också ge effekt på vårt ge­mensamma klimatavtryck. Där vill vi som energibolag vara i framkant för en mer hållbar stadsdel, säger Fridolf  Eskilsson.

Lärorikt och intensivt
– Ett väldigt viktigt ord idag är tillsam­mans. Ingen aktör kan genomföra och driva framtidens boende själv. Det mås­te ske genom samarbeten. Jag är glad över den kraft som finns i Jönköping med aktörerna som du ser här idag. Det kommer inte bara utveckla Strandäng­en utan hela staden, säger Thorbjörn.
Intrycken av presentationerna?
– Det blir svårt att sålla bort någon egentligen. Alla har guldkorn. Det vi kommer att utgå ifrån är idéer som un­derlättar vardagen, som kan ge ett verk­ligt innehåll och nytta, säger Fridolf  Eskilsson. 
– Det är intensivt och intressant. Här­ligt att se den entreprenörsanda som genomsyrar presentationerna. Mycket kommer att hända i våra hem och det gäller att våga tänka nytt. Jag har lärt mig otroligt mycket de här två dagarna, säger Tommy Fritz. 
I kommande nummer av Vi i Vätter­hem kommer du att få se vilka idéer och entreprenörer som blev vinnare i Pitch­baren och som kommer att bidra till att utveckla ditt boende.

 

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB