• Vätterhem

Pilotprojekt med bostadsintroduktion

Hållbarhet | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2018-03-21

Ett antal av Vätterhems lägenheter reserveras varje år till Jönköpings kommun som är vår ägare. Det innebär att människor i olika svåra situationer kan få kommunens hjälp med bostad.

Ett utökat samarbete mellan socialförvaltningen och Vätterhem har utvecklats under 2017 för att ge den nyinflyttade mer kunskap och personlig introduktion till sitt boende. Hyresgästerna har vid avtalsskrivning fått information om detaljerna i sitt avtal och om vad Vätterhem förväntar sig av hyresgästen. Där efter har hyresgästen och bostadskonsulenter träffat bovärden i lägenheten för en fördjupad genomgång av bostaden. Vid det tillfället bestäms också en uppföljningsträff inom några veckor så att frågor och fundering ar kan redas ut i början av boendetiden.

Genom att ge hyresgästen den här typen av information redan vid inflyttning hoppas vi att de kommer få större kunskap i vad som förväntas av den som bor i en av våra lägenheter. Detta leder i sin tur till ökad trivsel, färre felanmälningar och mindre onormalt slitage på lägenheten.

»Ett utökat samarbete mellan socialförvaltningen och Vät­terhem har utvecklats under 2017 för att ge nyinflyt­tade mer kunskap.«
Rickard Thil - Vätterhem

Skrivet av: Rickard Thil