• Vätterhem
  • Vätterhem

Pelle slutar efter 44 år i Vätterhems styrelse

... och Andreas Persson tar över

Vätterhem informerar Företagsledning | Råslätt | Österängen | Öxnehaga | Centrum | 2021-05-31

I 44 år har han suttit i Vätterhems styrelse. I flera omgångar som ordförande. Nu lämnar Pelle Nordin (S) sitt uppdrag. Engagemanget i Vätterhem är en väsentlig del av mitt liv med så många positiva minnen. Jag har fått följa med på en fantastisk resa inom bostadspolitiken, säger han.

Vi befinner oss på Råslätt. Platsen som Pelle flyttade till tillsammans med sin hustru Annika en oktoberdag 1973.
– Vi blev så väl mottagna här. Jag hade fått jobb på Jönköpings Mekaniska Verkstad och Annika skulle studera. Vi trivdes fantastiskt bra på Råslätt och bodde här i över 20 år.

Än idag finns det många sociala kontaktpunkter på området:
– Jag är aktiv inom Råslätts SK och Annika är drivande inom Unga Örnar. Föreningslivet är så viktigt – där läggs grundkunskaperna i hur demokrati fungerar, säger Pelle.

Utmaning med lediga lägenheter
Vi slår oss ned en stund vid Kepsen.
– 1976 blir jag invald i Kommunfullmäktige och ett år senare är jag med som reserv i Vätterhems styrelse.

Där har han blivit kvar sedan dess. Och som nämnts, i flera omgångar som styrelseordförande.
– Mycket har förändrats. Under 70-, 80- och 90-talet var det stora antalet lediga lägenheter på området den stora utmaningen. Vi hade svårt att fylla lägenheter med hyresgäster. Idag är det ju en omvänd utmaning – att lösa bristen på bostäder.

Ur den tuffa perioden på 1990-talet beskriver Pelle hur han var med och tog sitt sämsta beslut i styrelsen.
– Med Bosnienkriget och oroligheterna i Jugoslavien följde stora flyktingströmmar. Och vi hade massor av lägenheter lediga. Då beslutade vi om flyktingförläggning på Råslätt, för att få ekonomi i fastigheterna. Det blev inte bra. Men vi lärde oss och har idag en helt annan syn – att fördela ut nyanlända över hela kommunen – inte samla på samma ställe.

Samarbete är nyckeln
Vi passerar Råslättsskolan. Det är rast och glada barnröster hörs från skolgården.

Vi måste ju balansera med ditt bästa beslut?
– Det kom ett par år senare när vi på allvar började jobba med integrationsfrågor. Jag fick driva ett projekt som innebar att få ihop föreningar, affärsverksamheter, kommun, skola och de boende. Pengar avsattes för att utveckla områdena och det visade sig att vägen till framgång är att samarbeta.

Just det arbetssättet har blivit något av Vätterhems signum.
– Gemensamt för alla vd:s under mina år är att de inte bara varit företagsledare – utan också människor med stort socialt patos. På lång sikt är det lönsamt att människor trivs. De senaste åren är det ju ännu tydligare att Vätterhem tar ett stort socialt ansvar. Se till
exempel på SommarKRAFT-satsningen. Människor ska trivas, känna sig trygga. Det ger livskvalitet. I det ligger också det viktiga och drivande arbetet med miljö och hållbarhet.

Egen personal grunden
En annan framgångsfaktor som Pelle ser är att Vätterhem historiskt valt att gå sin väg med egen personal.
– På 90-talet var det väldigt populärt att outsourca olika tjänster. Vätterhem stod fast vid att arbetet skulle utföras med egen personal och bovärdsrollen växte fram. Bovärden finns nära
hyresgästerna, ser människorna och är därmed en trygghet. En ryggrad för Vätterhems sätt att arbeta.

Vad ser du som det viktigaste för Vätterhem de kommande åren?
– Att behålla platsen som ledande allmännyttigt bolag i landet. Utveckla boinflytandet och det aktiva miljöarbetet ytterligare, svarar han blixtsnabbt.

Vi hör fortfarande barnens skratt från skolgården och de skapar bilder av ett fint minne hos Pelle. Från en samling i juletid med en lågstadieklass.
– Det var hög och ljudlig sång och när de kom till textraden »Du stjärna över Betlehem« råkade det bli »Du stjärna över Vätterhem«. Det var fint tycker jag och visar att Vätterhem betyder mycket för så många människor.

___________________________________________________________________

44 år. Försäkringsspecialist på Folksam. Sambo med Linda, två bonusbarn och ett gemensamt barn i Månsarp. Politiskt engagerad för Socialdemokraterna i kommunpolitiken i 20 år. Sedan någon månad tillbaka kan Andreas Persson även lägga till Styrelseordförande för Vätterhem. Oerhört inspirerande och samtidigt ett stort ansvar. Vätterhem har en central roll i kommunen, säger han.

Oberoende av avgående ordförande Pelle Nordins val att ta en promenad på Råslätt väljer Andreas samma plats för vår intervju.
– Jag är ofta på Råslätt. Inte minst handlar jag här varje vecka. Jag har också många fina minnen från valrörelsen här på Råslätt. Det är alltid bra drag då. Jag känner mig alltid välkommen hit, säger han.

Han har varit engagerad i kommunpolitiken sedan 2002.
– I kommunfullmäktige och kommunstyrelsen blir det på övergripande nivå. Det här var en chans att verkligen får fördjupa mig i konkreta frågor. Att får vara del av beslut och se resultat i bolagsform blir mitt mest konkreta politiska uppdrag hittills.

Vätterhemsandan visade sig direkt
Han kommer till ett bolag som tagit en position som ett av de ledande allmännyttiga bolagen i Sverige.
– Vätterhem är välskött i alla led. Med en tradition att vårda. Det är viktigt att vi ändå aktivt lyckas hitta och utveckla förbättringsområden. Vi ska fortsätta verka för att ta det sociala ansvaret så att våra hyresgäster även framöver är nöjda och trygga med att bo hos oss.

Direkt när han tackade ja till ordförandeskapet började lyckönskningarna trilla in.
– Det var väldigt speciellt. Så många hörde av sig. Det märks att Vätterhem engagerar. Vätterhemsandan är inget påhittat – den finns här. Över hela linjen från boende till medarbetare.

Han har redan hunnit prata med många medarbetare.
– Det är tydligt att de varje dag strävar efter att skapa bostäder och bostadsområden som de själva vill bo i. Lojal personal som tror på det man gör. Vätterhems personal går inte bara till jobbet – man går till jobbet för att det betyder något.

Nya kulturbärare kliver fram
På kort tid har nu vd Thorbjörn Hammerth slutat, liksom vice vd Tommy Johannesson och styrelseordförande Pelle Nordin.
– Det är såklart en stor utmaning för oss att axla deras gedigna arbete. Grunden för att lyckas med det finns i just Vätterhemsandan. Jag är säker på att nya kulturbärare kliver fram.

Andreas kommer att bygga vidare på den grund som hans företrädare lagt:
– Vätterhems styrelse har klokt tagit fram en företagsplan till 2023. Den jobbar vi vidare efter. Nu ska vi få en ny vd på plats så att styrelse och vd kan inleda det viktiga arbetet med en företagsplan för åren som följer därefter. Utvecklingen av Vätterhem kommer att fortsätta med stark framtidstro.

Stolthet för ditt område
Hur kommer hyresgästen märka att du är ny ordförande?
– Jag är en lagspelare. Så helst kommer det inte att märkas alls. Vätterhem är ett starkt lag där alla spelare är lika viktiga. Det ska bli roligt att få vara en del av det.

Och han ser gärna utanför det egna laget:
– Vi är en del av Jönköpings kommun och ska nyttja resurserna så effektivt som möjligt. Vätterhem kommer inte själva kunna lösa alla utmaningar. Tillsammans med kommun, föreningar, kyrka, idrottsföreningar, samhällsaktörer och inte minst de boende är vi starka. Då bygger vi bostadsområden där alla känner stolthet och omsorg: det här är mitt bostadsområde.

Andreas Persson går över Råslätts torg. Och vi kommer in på alla goda betyg som hyresgästerna ger Vätterhem i olika undersökningar.
– Vi ska hela tiden säkerställa att vi inte tar trivseln som hyresgästerna visar för given. Det är en ny tävling varje år. Eller om man så vill varje dag. Vi är aldrig bättre än vårt senaste möte med hyresgästen.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading