• Vätterhem

Parkster gäller även fortsättningsvis hos Vätterhem

Områdesnytt | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2023-04-28

Med anledning av att Jönköpings kommun går över från parkeringslösningen Parkster till ePark den 1 maj 2023 får vi många frågor.

Förändringen berör i detta skedet endast parkeringar som ägs och driftas av Jönköpings kommun. Detta kommer alltså inte att påverka Vätterhems parkeringar där Parkster kommer att finnas kvar.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading