• Vätterhem

Parkeringsbrist på södra Råslätt

Vätterhem informerar | Råslätt | 2018-10-29

Regionen kommer att bygga en vård- central på parkeringsyta 5 (190 p-platser) som ligger vid Fiskgjusegatan. Denna markyta ägs av Regionen och Vätterhem kan därför inte påverka beslutet som med-för att dessa parkeringsplatser försvinner. Byggstart för Vårdcentralen beräknas till 1 februari 2019.

I samband med byggstarten försvinner denna parkeringsyta vilket medför en brist på parkeringsplatser på södra Råslätt. Vätterhem måste därför vidta åtgärder för att skapa fler parkeringsplatser på andra ytor.

Följande nya platser kommer att tillskapas:
På ovansidan av parkeringsdäck 2 och 4 finns idag ca 200 platser, utan tak, som under många år varit avstängda på grund av överskott av parkeringsplatser. Dessa är sedan en tid öppnade och de flesta är ännu så länge outhyrda.

I Parkeringsdäck 2 och 4 finns idag ca 218 uthyrda parkeringsboxar samt 109 st outhyrda. För att öka antalet Parkeringsplatser på södra Råslätt vill Vätterhem riva alla dessa parkeringsboxar och göra vanliga parkeringsplatser istället. Detta skulle skapa ca 45 extra platser eftersom en parkeringsplats tar mindre plats än en parkeringsbox. Vi vill börja riva dessa parkeringsboxar redan 1 december 2018.

De nya parkeringsplatserna som skapas på dessa ytor, kommer att vara färdigställda senast 1 februari 2019. Dessa parkeringsplatser kommer inte hyras ut. Man får köpa parkeringsbiljett i automaten och parkera där det finns ledig plats på samma sätt som på alla markparkeringar på Råslätt idag. Detta kommer ytterligare utöka tillgängligheten på parkeringsplatser.

Genom dessa åtgärder kommer den 1 februari att finnas drygt 100 fler parkeringsplatser än idag på södra Råslätt. Priset för parkeringsplatserna och på parkeringsdäcken kommer att vara samma som på övriga parkeringsplatser på Råslätt, för närvarande 170 kr för 30 dagar. Alltså påtagligt lägre månadskostnad jämfört med att hyra en parkeringsbox.

Trygghetsskapande åtgärder
Vi kommer att även genomföra en mängd trygghetsskapande åtgärder för att dessa parkeringsplatser ska förbli trygga och säkra. Belysningen kommer att förbättras och bevakningskameror kommer att installeras. På vissa platser är dessa åtgärder redan genomförda och kommer i fortsättningen att genomföras på alla plan i parkeringsdäcken inklusive översta planen utan tak.

Parkeringsdäcken kommer att vara stängda nattetid mellan kl. 24.00-06.00.

 

Har du frågor eller vill du veta mer?
Kontakta förvaltningskontoret Råslätt tel 036-19 94 71 eller besök oss under våra öppettider.
Du kan också mejla dina frågor på raslatt@vatterhem.se

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading