• Vätterhem

På energijakt i källare och på tak

Vätterhem presententerade prisvinnande idéer

Miljö Hållbarhet | 2016-09-12

Som en del av klimatveckan deltog Vätterhem under måndagen på Plusenergiforum på Kulturhuset Spira. Verksamhetssamordnare Christina Odén berättade om Vätterhems innovativa satsningar i tvättstugor samt det stora solcellsprojektet som pågår i samband med takbyte på Råslätt.

Det var en entusiastisk publik som lyssnade när Christina berättade om hur Vätterhem gjort om underhållsprojekt till hållbara projekt som både sparar energi och skapar boendeinflytande i våra områden.

Det första projektet är en tvättstugerenovering där Vätterhem tog ett helhetsgrepp kring hållbarhet i och runt omkring en tvättstuga på Österängen. Boende har fått vara med och tycka till om vad de önskade av sin tvättstuga innan projektet startade. Detta har bland annat lett till mer energisnål utrustning, bättre belysning, glada tillrop på väggarna och ett klädbytarrum. För tvättstugeprojektet tilldelades Vätterhem SABO:s hållbarhetspris 2015. 

Under 2016 har vi genomfört ytterligare en tvättstugerenovering med hållbarhetstänk, denna gång på City Öster. Även här fick hyresgästerna vara med och tycka till vad som var viktigt i tvättstugan. Detta resulterade i extra fokus på städning med positiva och glada instruktioner för hur städningen i tvättstugan ska gå till. Även i denna tvättstuga har belysning och maskiner bytts ut medan klädbytarrummet från den första tvättstugan har uppdaterats med ett prylbytarrum.

 

För tvättstugeprojektet tilldelades Vätterhem SABO:s hållbarhetspris 2015

Prisvinnande solcellssatsning på Råslätt

Den andra delen av Christinas föredrag handlade om vår solcellssatsning på Råslätt. Där pågår just nu en takrenovering av ett 30-tal tak, i samband med detta kommer solceller monteras samtidigt som isoleringen förbättras. I och med detta tas nästa steg i solcellssatsningen på Råslätt där varje enskilt tak kommer ha en installerad effekt på ungefär 50 kW. För solsatsningen på Råslätt vann Vätterhem hedersomnämnande för Årets prestation 2015 av Svensk Solenergi.

Efter presentationen haglade frågorna från publiken, allt från paybacktiden på solceller till självdoserande tvättmaskiner intresserade publiken. Flera bolag ville även komma på studiebesök för att få inspiration om hur de kan jobba med liknande frågor.

Plusenergiforum är Energikontor Norra Smålands konferens som riktar sig till yrkesverksamma och beslutsfattare inom energiområdet. Här presenteras och diskuteras både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbart byggande. Plusenergiforum handlar om att sprida kunskap som förstärker arbetet med klimatmålen i Jönköpings län. Mötena är i fokus och det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna kontaktyta ska Plusenergiforum inspirera och ge verktyg till förändring och föra Jönköpings län närmare målet om ett hållbart samhälle.

Rickard Thil - Vätterhem

Skrivet av: Rickard Thil