• Vätterhem

Öxnehagakyrkan 40 år

Kyrkan mitt i byn

Områdesnytt | Öxnehaga | 2016-12-29

Lördagen den 27 november 1976, ringer kyrkklockan för första gången in till gudstjänst i Öxnehagakyrkan. Nästan på dagen 40 år senare firades jubileumsmässa i kyrkan med bland annat besök av biskop Fredrik Modéus.

Inför en fullsatt kyrksal inledde Krister J Clifford, kyrkoherde i Hakarps pastorat, med att prata om »kyrkan mitt i byn« och den betydelse som kyrkan haft för området. Öxnehaga som bostadsområde växte fram under 70-talet. De första åren i Öxnehagakyrkans historia var befolkningen betydligt yngre än vad den är idag. Det var tydligt i barnverksamheten som hade upp emot 120 barn anmälda till barntimmegrupper. Ganska snart visade sig kyrkan vara för trångbodd och både barn-och diakoniverksamhet fick hyra in sig i andra lokaler. 1995 renoverades Öxnehagakyrkan och byggdes till. Sedan dess är allt samlat i kyrkan mitt i centrum. Många verksamheter har precis som barnverksamheten varit igång under många år: trivselträffar, café och sopplunch med mera.

Kyrkan tar emot. Utesluter ingen. Erbjuder skydd till människor som behöver det.

En öppen kyrka
Öxnehagakyrkan har alltid varit en mötesplats för människor med olika bakgrund, från olika länder och kulturer. Tidigt knöts kontakt med syrisk-ortodoxa kristna och familjer från Turkiet, Syrien, Libanon, Iran och Irak. Undervisning i svenska har varit ett viktigt inslag i verksamheten i många år.
I sin predikan under jubileumsgudstjänsten tog biskop Fredrik upp just kyrkans roll i orostider, när människor behöver samlas och hjälpa varandra.
– Kyrkan tar emot. Utesluter ingen. Erbjuder skydd till människor som behöver det. Ett mycket angeläget uppdrag i oroliga tider.
Under ett helt år kommer jubileet att uppmärksammas på olika sätt i Öxnehaga kyrka. Bland annat genom en jubileumskonsert, studiecirklar och mycket annat.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading