• Vätterhem
  • Vätterhem
  • Vätterhem

Öxnehaga – del av unikt biosfärområde

Områdesnytt | Öxnehaga | 2017-06-02

Biosfär… sa du?
Nej, det har vi aldrig hört talas om.
Marianne Billesand och Gösta Ax kommer promenerande utanför vårdcentralen på Öxnehaga. Biosfärområde Östra Vätterbranterna känner man inte till. Det gör däremot Karin Björck som lapar sol i centrum:
Har jag läst om i tidningen!
Men att Öxnehaga är en del av området var en överraskning för henne.

En som däremot är helt orienterad är Manne Ryttman. Vi träffas på Öxnegården. Bofinkar, talgoxar och grönfinkar håller vårkonsert i marssolen.
Sedan i vintras jobbar Manne med integrationsfrågor för biosfärområdet. Idéerna är många, just nu försöker han starta biodling på Öxnehaga:
Biodling har man sysslat med i Mellanöstern i 7000 år. Ungdomar jag möter berättar att »det sysslade ju farfar med hemma« och lägger till att »honung ju är jättegott«. Genom biodling knyter vi ihop stad och land. Och genom biodling kan också olika generationer mötas. 

Utomhuspedagogik 
En annan tanke Manne Ryttman har är att ordna språkpromenader för SFI-elev på Bondberget:
– Utomhuspedagogik då man lär sig svenska naturligt, menar han.
Biosfärområdet har redan gjort flera sådana språkpromenader, men då i Skärstad.
Öxnehaga är alltså en del av Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Men också andra hyresgäster hos Vätterhem bor i området. I Tenhult och på Fagerslätt i Hakarp.

Biosfärområden och Östra Vätterbranterna 
I Sverige finns det för närvarande fem biosfärområden, alla utsedda av FN- organet Unesco. Förutom Östra Vätterbranterna är det, från söder till norr: Kristianstad vattenrike, skärgårdarna i Blekinge och Vänern samt Nedre Dalälven. Kandidater till att bli nya biosfärområden är Voxnadalen i Hälsingland och Vindelälven i Västerbotten.
I hela världen finns det runt 670 biosfärområden.

För att bli biosfärområde ska naturen bland annat vara unik. I Östra Vätterbranterna finns en lång rad naturreservat med arter som är mycket ovanliga – bland annat den (mycket lilla) större barksnäckan. Anledningen till naturrikedomen är att vissa områden är mycket svårtillgängliga. På andra ställen är det istället det öppna landskapet som bidrar till mångfalden. Klimatet varierar stort; från milt längs Vättern till mer strängt inåt landet. Det är ingen tillfällighet att två byar i området kan ha så skilda namn som »Öland« och »Lappland«.

Biosfärområde Östra Vätterbranterna består idag av hela östra Jönköpings kommun utom Järsnäs och Ödestugu. Men plus Adelövs socken i Tranås kommun. Förutom landsbygd finns här alltså två gamla städer (Huskvarna och Gränna), det nya bostadsområdet Öxnehaga samt flera mindre orter som Tenhult, Lekeryd och Kaxholmen.
Inte bara naturen gör Östra Vätterbranterna unikt. Mångfalden av organisationer som hembygdsföreningar och idrottsklubbar är också viktigt. Men framförallt skiljer området ut sig genom de många och starka frikyrkorna.

Biosfärområdena skall fungera som modeller för hållbar utveckling. Det handlar alltså inte endast om naturvård – förutom ekologisk hållbarhet skall också ekonomisk och social hållbarhet utvecklas. Därför arbetar man i Östra Vätterbranterna också med frågor som rör turism, lokal mat och integration.
Föreningen Biosfärområde Östra Vätter branterna består både av enskilda medlemmar och av sju grundarorganisationer (Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, LRF, Södra Skogsägarna, Världsnaturfonden och Gränna skogsgrupp).
Östra Vätterbranterna utsågs till biosfär område vid ett möte i Paris 2012. Dessförinnan hade en lång process pågått där markägare och naturvänner insett att de faktiskt kunde samarbeta och att det fanns gemensamma intressen.

NÅGRA UTFLYKTSTIPS I ÖSTRA VÄTTERBRANTERNA

I Skärstad ligger Målabråten. Lummig lövskog med fantastik utsikt över Vättern och Landsjön (där det finns fågeltorn). På våren är prakten av blå- och vitsippor överväldigande. Den spänstige bestiger Vista kulle – då ser man sjöarna från lite annat håll. Hos Rudenstams gårdsbutik och kafé i Gisebo kan man fika gott (med äppelsmak) och köpa lokalt producerad mat. Missa inte när äppeldalen blommar i maj!

Runt Gränna finns mycket att se. Röttle och Girabäcken är två naturpärlor söder respektive norr om staden. Vid den brusande Röttle ån finns också spåren av gammal industrihistoria; rötterna går tillbaka till 1200-talet. Har man tur får man se den vackra rosen finken. Girabäcken är en närmast tropisk ravin vid Uppgränna. Lite svårare att hitta är Kabbarp på höjden öster om Gränna – där blommar orkidén Adam och Eva ymnigt i maj.

Trevliga promenadstigar finns i Ingaryd i Tenhult. På Bondberget vid Öxnehaga. I Björkenäs vid Ören. Och i Hakarp, där »pärlstigen« utgår från kyrkbyn. En tuffare tur bjuder den som går från Brunstorp upp i Huskvarnabergen – men utsikten är magnifik. I Brunstorp finns mysigt sommarfik, fruktodling och vacker vårflora.

Vid Erstadkärret, på norra Visingsö, rastar många vadare och andra flyttfåglar på sensommaren och hösten.
På Drevseryd i Ölmstad ordnas lammsläpp – där finns också en gårdsbutik.

Erik Lindfelt - Vätterhem

Skrivet av: Erik Lindfelt