• Vätterhem

Österängsskolan prisad för hälsofrämjande arbetsplats

»Vi är som en familj«

Områdesnytt | Österängen | 2018-03-13

Precis innan nomineringstiden för Hälsofrämjande ledarskap gick ut fick Ewa-Maria Eriksson, lärare och friskvårdsgeneral på Österängsskolan, ett infall och formulerade några rader. – Det var rakt på, om hur vi arbetar, våra mål. Hur vi vill göra skillnad här på Österängsskolan. Det kändes liksom enkelt att fylla i formuläret. Vi jobbar så tydligt, skrattar hon. Och visst gav de där raderna resultat, Österängsskolan fick Jönköping kommuns utmärkelse för hälsofrämjande arbetsplats.

Vi i Vätterhem träffar Ewa-Maria och skolans rektor Athanasios Serakis i skolans personalrum.
– Utmärkelsen lyfter oss. Ett kvitto på att vi gör rätt. Och en möjlighet att satsa vidare, säger Ewa-Maria.
– Jag märker också att det har gett stort genomslag bland kollegor på andra skolor som får upp ögonen för vårt sätt att arbeta, säger Athanasios.
De nämner biobesök, julfest, standup, tipspromenader, Vårruset och Blodomloppet som några av de konkreta aktiviteterna för att stimulera personalen att göra saker tillsammans.
– Men den största delen ligger i det vardagliga. I sättet att möta varandra, bry sig om, säger Athanasios.

Personalen först
Han beskriver sitt ledarskap som tydligt med kommunikation i fokus.
– Jag vill vara engagerad i min personal. Den är absolut viktigast. Jag vill lyssna på dem och uppmuntra så långt jag kan. Visa att de gör skillnad. Får jag in den känslan vet jag att skolans elever har de bästa möjligheter man kan få.
Ewa-Maria bekräftar bilden och de pratar gärna om skolan som en stor familj:
– Det är så vi måste jobba. Ha tid för varandra, lyssna. Vara tillgängliga. Kombinera det med tydliga och klara mål som alla känner till och en nära kommunikation mellan lärare och elever så har du något mycket spännande. Vi är Österängsskolan tillsammans – då måste vi också ställa upp för varandra. 

»Utmärkelsen lyfter oss. Ett kvitto på att vi gör rätt.«

Mötesplats efter skoltid
Arbetsmetoden ger resultat på flera olika plan.
– Till exempel i form av minskad sjukfrånvaro och vi har de senaste åren varit helt förskonade från långtidssjukskrivningar.
Dessutom växer skolan igen efter några år av nedåtgående trend.
– Det är glädjande, men innebär också en utmaning i att hitta kvalificerad personal. Vi är en mångkulturell skola. Vi måste verka för att få grupper att närma sig varandra. Minska språkbarriärer. Men jag tycker att vi är duktiga på att mötas på mitten och skapa ömsesidig respekt.
En viktig satsning på skolan just nu är att stärka Elevhälsoteamet.
– Skolsköterska på heltid och inom kort även en kurator på heltid. Det är en unik satsning, säger Athanasios.
Skolgården med fotbollsarena, lekställningar och övrigt fina utemiljöer lyfts också fram:
– Österängsskolan är en mötesplats även efter skoltid. En trygghet, en bas mitt i området för alla som växer upp här, säger Athanasios.

Policy och spontanitet
Förutom äran i utmärkelsen tilldelades skolan 30 000 kronor för sin vidare satsning på hälsofrämjande åtgärder.
– Vi har anordnat föreläsning i stressrådgivning och har lite planer på någon spaupplevelse för personalen, berättar Ewa-Maria.
På längre sikt tar arbetet också ny sats efter utmärkelsen:
– Vi har förstärkt med ytterligare en friskvårdsgeneral. Målet är att jobba ännu mer strukturerat med de här frågorna. Bland annat genom att utveckla en friskvårdspolicy, berättar Ewa-Maria.
Annars är spontanitet en viktig ingrediens i det hälsofrämjande arbetet menar Athanasios:
– Vi hade ett personalmöte en grå måndagskväll. När vi fikat klart tittade solen fram och då bestämde vi oss för att ta en walk and talk i skolans närområde. En mycket givande promenad som gav mer än vilket möte som helst.

Österängsskolans bästa tips för hälsofrämjande ledarskap

  • Vi värnar om gruppen
  • Vi ställer upp för varandra
  • Vi som arbetar här ska må bra – personalen först
  • Vi tar tag i alla problem direkt
  • Vi peppar varandra i vardagen
  • När någon är sjuk ställer vi andra upp
  • Tydliga mål som kommuniceras
  • Vi gör skillnad – jobbar som en familj
  • Vårt förhållningssätt: »Alla barn är allas barn«
  • Alla kan mötas – lokalerna ska göra det enkelt

 

Fakta Österängsskolan
65 anställda och omkring 230 elever. Skolan är F-6 med grundskola, grundsärskola med inriktning träningsskola och fritidshem. Skolans elever kommer främst från Österängen, Kungsängen och Vättersnäs. På skolgården finns kommunens största skolgårdslekställning.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB