• Vätterhem

Ormhuset prisat för god arkitektur

Nyproduktion | Centrum | 2016-02-29

När Jönköpings kommun delade ut stadsbyggnadspriset 2015 för God Arkitektur föll valet på Ormhuset. Ritat av Tengbomgruppen med Vätterhem som byggherre.

Så här lyder motiveringen:
»Området kommer i sin helhet att rymma ca 700 bostäder i delområden med varierad bebyggelsekaraktär. Första etappen utgörs av »Ormhuset«, ett långt flerbostadshus som har en naturanpassad slingrande form. Byggnaden är mycket väl anpassad till platsens förutsättningar. Den tar upp höjdvariationen på ett spännande sätt, där antalet våningar varierar mellan tre och sju. Man möts av en stor portal som bryter upp den långa fasaden. I siktlinjen genom portalen ser man det fina, gamla kapellet på området. Byggnaden har en tegelfasad som är lagd i tre olika mönster för att ge liv och variation. Ormhuset är ett mycket gott exempel på god arkitektur, där byggnaden har anpassats till platsens förutsättningar, med stark skulptural form – stram men ändå lekfull – och som genomförts konsekvent med många av den ursprungliga idéns kvaliteter i behåll.«

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading