• Vätterhem

Omorganisation av fastighetsskötsel på Österängen

Vätterhem informerar Medarbetare | Österängen | 2020-03-27

Just nu pågår det en omorganisation av bovärdsorganisationen på Österängens förvaltningsområde.

Omorganisationen görs för att få tid till att fokusera mer på skötsel av utemiljön samt av arbetsmiljöskäl för att minska stress bland personalen.

Förändringen gäller från och med 30 mars och all personal är kvar i organisationen men i nya roller. Samma mängd arbete ska utföras med samma antal personal men uppgifterna omfördelas i ett fördelaktigt sätt.

Begreppet Bovärd försvinner och istället inför vi Fastighetsskötselpersonal uppdelade i två grupper:

  • Fastighetsvärd
    Tar emot felanmälan, reparationer och allmänna frågor (som nuvarande bovärd), arbetar inomhus.
  • Parkvärd
    Arbetar utomhus med utemiljön, men även med avfall och viss städning.
»Syftet med förändringen är att förbättra utemiljö och yttre skötseln, då bovärdarna inte riktigt hinner med idag på grund av arbetsbördan. Vi använder våra resurser bättre och får mer motiverad personal och en nöjdare hyresgäster« säger Dan Johansson, Förvaltningschef Österängen.

Vi delar även upp personalen i tre team; Västra, Östra och Yttre. Detta ger oss större flexibilitet vid frånvaro och teamen större möjlighet att prioritera sitt arbete.