• Vätterhem

Nytt vårdcentrum viktig del när Råslätt utvecklas

Nyproduktion | Råslätt | 2016-10-07

Den politiska ledningen i kommunen och regionen är överens: Nytt vårdcentrum ska byggas på Råslätt. En satsning som också kommer att inbegripa ett 50-tal bostadsrätter i precis anslutning till vårdcentrum. – Vätterhem ska inte bygga vårdcentrum och bostadsrätterna. Det kommer Region Jönköping respektive någon av bostadsrättsaktörerna att göra. Men vi är med i dialogen och stödjer utvecklingen fullt ut. Det här blir också starten för andra satsningar på området, säger Thorbjörn Hammerth, vd på Vätterhem.

Vårdcentralen på Råslätt har varit trångbodd i många år. Tanken är nu en byggnad i tre plan med bostadsrätter i en fastighet bredvid. Placeringen är intill den stora parkeringen vid centrum. Byggnaden kommer också att rymma folktandvården.
Någon gång vid årsskiftet tas en detaljplan fram. Första spadtaget tas sommaren 2017 och inflyttning spås till någon gång senhösten 2018.
För Vätterhems del innebär ett nytt vårdcentrum att lokalerna där nuvarande vårdcentral samt folktandvården ligger blir lediga.
– I vårdcentralens lokaler planerar vi för ett nytt trygghetsboende. I modern anda med den allra senaste tekniken. Folktandvårdens lokaler vill Vätterhem använda för att skapa affärsmöjligheter:
– En levande stadsdel innehåller en mix av arbetsplatser, bostäder och centrum. Just möjligheterna att ha sin arbetsplats på Råslätt vill vi gärna stimulera ytterligare och därför skapa kontor i de här lokalerna, säger Thorbjörn Hammerth.


Grönt och modernt
Det gröna Råslätt är en annan satsning som Hammerth gärna talar om.
– Solcellerna på taken är redan igång och där kommer vi att fortsätta utbyggnaden. Återvinning och hållbarhet är redan nu starka faktorer för Råslätt och kommer att förstärkas ytterligare, liksom möjligheterna att ladda sin elbil via laddstolpar.
När Jönköping växer och får ett nytt stationsläge vid Södra Munksjön kommer Råslätt naturligt närmare stadskärnan.
– Då ska också områdets arkitektur utstråla detta. Fasader och tak ska renoveras för att ge en modern stadsbild som knyter an till Jönköpings övriga bebyggelse.
En arkitekturtävling är också igång för att på sikt skapa en bostadsmässig mångfald på området.
– Vätterhem ska inte bygga bostadsrätter eller villor, men vi kommer att upplåta mark för andra aktörer att göra det. Vi tror på en områdesbild där olika boendeformer ryms sida vid sida. Det är viktigt för mångfald, integration och ett levande område där invånarna vill och kan bo länge, säger Thorbjörn Hammerth.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading