• Vätterhem

Nytt kontor och vårdcentrum på Råslätt

Nytt kontor skapar porten till Råslätt

Nyproduktion Lokaler | Råslätt | 2021-02-10

Nu står det klart att Vätterhems nya områdeskontor på Råslätt kommer att byggas precis vid infarten till centrum. Vi är väldigt glada. Det är den tomten vi har önskat hela tiden. Mitt i det naturliga reseflödet till och från Råslätt. Vi blir tillgängliga centralt i området för alla Råslättsbor, säger förvaltningschef Annika Vikström som också avslöjar att den nya fastigheten kommer att innehålla lägenheter och affärslokaler.

– Vi har i många år varit utspridda på många olika platser. En del av personalen sitter på studentområdet, andra delar på bovärdskontoret, förvaltningskontoret och trädgård och transport. En viktig grund i planeringen för ett nytt kontor har därför varit att samla hela förvaltningen. Kommer vi närmare varandra kommer vi också att kunna erbjuda hyresgästerna bättre service, säger Annika Vikström.

I takt med att Råslätt växer börjar nuvarande förvaltningskontor dessutom bli trångbott.
– Ett nytt kontor följer i linje med den utveckling som Råslätt går igenom. Se bara ner över aktiviteten här, säger Annika och pekar ut över parkeringen där det råder intensivt arbete för att färdigställa nya bussgator, resecentrum och vårdcentrum.

»Vi har hela tiden känt att vi bör finnas mer centralt. Både för hyresgästerna, så att de enkelt kan besöka oss, och för vår egen effektivitets skull.«

Kafé vid torget
Under ett skede av planeringsarbetet var en tomt i utkanten av området, nere vid Pakeringshus 1, aktuell.
– Vi har hela tiden känt att vi bör finnas mer centralt. Både för hyresgästerna, så att de enkelt kan besöka oss, och för vår egen effektivitets skull.

Det var när nämnda förändring av affärscentrums parkering och nytt resecentrum inleddes som också möjligheten att få bygga på tomten vid infarten dök upp.
– Det känns väldigt bra. Vi blir porten till Råslätt. Som det är nu är det planerat ett litet torg framför fastigheten och jag ser framför mig att det kanske ligger ett litet kafé i fastigheten där du kan slå dig ned och ta en kaffe när du väntar på bussen.

Involvera alla
Förutom Vätterhems kontor och maskinhallar samt nämnda affärslokaler som t ex kafé kommer den nya fastigheten också att innehålla lägenheter.
– Det skapar en härlig mix och läget är ju mycket attraktivt för den som vill bo nära service och kommunikationer. I planeringsarbetet för det nya kontoret har stor vikt lagts vid att involvera alla delar av personalen i process- och fokusgrupper.
– Vi vill samla allas tankar och önskemål så att kontoret blir så ändamålsenligt som möjligt. I grund och botten handlar det om att vi ska bli så effektiva som möjligt i vårt jobb för hyresgästerna.

Finns det någon tidsplan för när den nya fastigheten kan stå klar?
– Inte i detalj. Men jag gissar att om vi ses här om tre år så kommer jag att kunna bjuda på kaffe i helt nya lokaler!

 

Start för Råslätts nya vårdcentrum efter sommaren 2021

Mycket har hänt sedan första spadtaget togs 25 mars 2019. Nu är det lätt att se hur fint det kommer att se ut från utsidan – Region Jönköpings läns satsning på ett nytt vårdcentrum på Råslätt. Men vad händer egentligen bakom den pampiga byggnadens väggar? Det hade vi velat visa er Råslättsbor med ett öppet hus tidigare i höst. Men på grund av Corona-pandemin gick det inte att ordna. Istället vill vi visa på andra sätt vad ni kan vänta er när verksamheterna i huset har startat, någon gång efter sommaren 2021.

Visionen för bygget är »Bättre hälsa för dig och mig«. Vårdcentrumet ska vara inkluderande, välkomnande och tryggt. Det ska vara väl rustat för dagens och framtidens krav både för patienter, besökare och medarbetare. Flexibilitet och hållbarhet är honnörsord för bygget. I utformning och material blandas – precis som på Råslätt självt – flera kulturer. I detta landmärke möts Småland, Sverige och världen.

Just nu
Just nu pågår inredningsarbete som till exempel mattläggning, målning och montage av dörrar. Arbete pågår också med att göra färdigt utemiljöerna.

Otrolig skillnad
Några av dem som ska jobba i det nya vårdcentrumet har sedan tidigare fått en förhandstitt på det som ska bli deras arbetsplats efter sommaren 2021. »En otrolig skillnad jämfört med hur det ser ut idag« var det återkommande omdömet. Andra omdömen handlar om att de nya lokalerna skapar arbetstrivsel, blir tillgängliga, ljusa och fina och gynnar samordning, samarbete och nya arbetssätt. Något som också gynnar patienter och besökare.

Verksamheter i det nya vårdcentrumet
Det nya vårdcentrumet, med en total bruttoyta på 5 600 kvadratmeter, innehåller barnhälsovården, kvinnohälsovården, öppna förskolan, närservice, vårdcentral, laboratorium, Folktandvården samt uppehållsrum för kollektivtrafiken. I vårdcentrumet ryms också länets första mottagning driven av läkarstudenter och deras handledare, en så kallad klinisk utbildningsmottagning – ett samarbete med Jönköping University och Linköpings Universitet.

Vill du veta mer – håll utkik efter Vi i Vätterhem 1 - 2021.
I nästa nummer av »Vi i Vätterhem« kommer vi att ta med er på ett bildsvep från insidan av bygget!

Fotnot: Byggherre är regionfastigheter inom Verksamhetsstöd och service, Region Jönköpings län. Entreprenör är PEAB.
Text: Christine Sundin, Region Jönköpings län
Foto: Tengbom

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB