Meddelande ikon

Inga lediga lägenheter

På grund av att vi byter fastighetssystem kommer det inte finnas några lägenheter att söka förrän i mitten av mars.

Stäng fönster
  • Vätterhem

Nytt boinflytandeavtal - påverka din boendemiljö

Bomöten | Centrum | 2023-03-08

Sedan i höstas är ett nytt boendeinflytandeavtal undertecknat av Vätterhem och Hyresgästföreningen. Alla hyresgäster kan vara med och påverka sin närmiljö. Vi märker ibland att vissa tror att man måste vara medlem i Hyresgästföreningen för att vara med – men det här gäller alla hyresgäster, berättar Brigitte Widell, ordförande i Hyresgästföreningen Vätterbygden.

En annan vanlig missuppfattning är att Vätterhem och Hyresgästföreningen är i motsatsförhållande:
– Avtalet som är ett i raden av avtal sedan över 30 år tillbaka i tiden visar att vi jobbar tillsammans för hyresgästens bästa, säger Maria Carelli-Martinsson, integrationsstrateg på Vätterhem.

– Precis så är det, den gemensamma nämnaren är hyresgästerna som alltid är i centrum, säger Brigitte.

En viktig målsättning i det nya avtalet är en utökad hyresgästdialog; varje område ska ha minst fem aktiviteter per år som är kopplade till inflytandefrågor:
– Som hyresgäst hos Vätterhem kan du vara med och påverka skötsel och förvaltning av de gemensamma delarna av boendet; grönytor, lekplatser, parkering, miljöhus och tvättstugor till exempel. Ibland kan det också handla om större ombyggnadsprojekt och renoveringar som leder till ökad trygghet, gemenskap, energibesparing och en förbättrad boendemiljö. Men jag gillar tanken att det är i de »små projekten« i din närmiljö som det här fungerar väldigt bra, säger Brigitte Widell.

»Många vill ha förbättringar i den yttre miljön.«

Förankring från idé till genomförande
Hur gör jag som hyresgäst för att kunna påverka?
– På flera områden som Råslätt, Öxnehaga och Liljeholmen till exempel finns lokala Hyresgästföreningar. Dit vänder du dig om du har idéer och synpunkter om förbättringar av din boendemiljö. Och du behöver som sagt inte vara medlem för att få tycka till.

Omvänt kan också de lokala föreningarna kalla till bomöten för alla hyresgäster.
– Där kan du tillsammans med dina grannar framföra åsikter om hur ni vill ha det på er gård. Bra att tänka på är att idéer måste förankras hos dina grannar så att ni gemensamt med majoritet står bakom förslaget.

Efter den här dialogen med hyresgästerna tar de lokala hyresgästföreningarna vidare frågorna till samråd med förvaltningsorganisationen på Vätterhem.
– Sedan kan det vara dags för förslag och skisser på förbättringar som presenteras för hyresgästerna att tycka till om igen. På så sätt kan du och dina grannar aktivt vara med och påverka er närmiljö genom en dialogprocess, säger Brigitte.
– Ur ett Vätterhemperspektiv är vi nyfikna på vad hyresgästerna vill. Vi vill alltid bli bättre på att lyssna in och sedan göra konkreta projekt av idéerna vi får in. Vi är också måna om att möta fler hyresgäster som kanske inte alltid är med och påverkar. BoendeKraft förra sommaren gav väldigt mycket insikter där vi lyckades nå unga hyresgäster och deras synpunkter på ett helt nytt sätt, berättar Maria.

Din medverkan är avgörande!
Vad kan hyresgästerna vara med och påverka redan under 2023?
– Utifrån svaren i hyresgästenkäten 2022 ser vi att många vill ha förbättringar i den yttre miljön, sophantering och trygghet. Därför är det naturligt att vi börjar där. Varken Vätterhem eller Hyresgästföreningen kan göra detta på egen hand. Din medverkan som hyresgäst är avgörande, säger Brigitte Widell.
– Kontakta din lokala förening om du vill vara med och påverka. Tillsammans kan vi genomföra bomöten och kanske ytterligare enkäter för att ringa in om det finns ett allmänt intresse för att genomföra förbättringarna i din närmiljö. Alla Vätterhems hyresgäster kan vara med och påverka – ta chansen du också! avslutar Brigitte.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading