• Vätterhem

Nyproduktionsvisioner

- Vi vill bygga på A6 och ED

Nyproduktion | Centrum | Råslätt | Öxnehaga | Österängen | 2018-01-15

Vätterhem och Tosito svarar tillsammans för minst 500 nya bostäder varje år i Jönköping. – Det är 50-60 procent av all nyproduktion som sker i kommunen. För att skapa en jämn och stabil produktion över tid krävs förvärv av mark och att jobba långsiktigt med flera projekt samtidigt. Därför har vi gjort gemensam sak och kontaktat kommunen och markerat intresse för att bygga på A6-området och vid ED, säger Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth.

Vad ser ni för möjligheter för A6? Ett område som gränsar till nuvarande golfbana. 
– Ett strategiskt bostadsläge. Vi vill aktivt delta i samverkan med tekniska kontoret, A6 GK och stadsbyggnadskontoret i utvecklingen av en ny citynära stadsdel som byggs runt golfklubben. Det kan bli ett unikt koncept om det utformas rätt.
Grundidén för såväl A och ED är att Vätterhem och Tosito köper mark av kommunen och därmed bidrar till  finansieringen av delar av infrastrukturen i stadsdelarna. 
– Vi bedömer att det går att bygga cirka 3 000 till 4 000 bostäder runt golfbanan. Men vi inser också att markförhållandena är speciella med raviner, höjder och berg som gör att det krävs noggranna markundersökningar och omfattande infrastruktursatsningar. Här krävs det volym för att kunna finansiera dessa åtaganden. 

»Vi vill köpa bostadsmark runt skolan och i samverkan med gymnasieskolan och Tekniska kontoret utforma en unik kunskapsmiljö där både arbetsplatser, gymnasium och bostäder integreras.«

Effektiva bostäder
Området har diskuterats för bostäder i omgångar och det finns flera aktörer som tagit fram olika lösningar. Vad är det som skiljer ert förslag från dessa? 
– Vi har en annorlunda linje som baseras på samverkan mellan alla aktörer för en noggrann behovsanalys innan vi utformar några förslag. Vi respekterar att detta är kommunens mark och är villiga att betala för den. Det vi kan bidra med är att bygga effektiva bostäder som gynnar Jönköping och det aktuella bostadsbehovet.
Vi flyttar visionstankarna närmare staden, vad ser ni för möjligheter vid Erik Dahlbergsgymnasiet? 
– Exakt samma upplägg som A6 när det kommer till hur vi vill jobba. Vi vill köpa bostadsmark runt skolan och i samverkan med gymnasieskolan och Tekniska kontoret utforma en unik kunskapsmiljö där både arbetsplatser, gymnasium och bostäder integreras.  Målet är att bygga på höjden och skapa en helt ny stadsport till Jönköping samt bidra till en unik gymnasieskola för de kommande 50 åren. 

Stark efterfrågan
Ni har nu skickat er formella intresse anmälan på de här områdena? Vad händer nu? 
– Vi är beredda att inleda samtal med kommunen under 2018 om det finns förutsättningar för detta koncept. Trots olika signaler om inbromsning på bostadsmarknaden så är efterfrågan av bostäder i bra lägen mycket stark i Jönköping, avslutar Thorbjörn Hammerth.

 Inflyttning:
- Strandängen, radhus
- Ekhagen, Vejden
- Strandängen, Kultur- och Gatuhusen

 På gång:
- Samset, 120 hyresrätter
- Fagerslätt. 47 hyresrätter
- Öxnehaga, Spädbarnet 80 hyres-/bostadsrätter (50/50)
- Strandängen, etapp 2, 100 hyresrätter

 Planering:
- Kungsängen/Österängen, Vingpennan, 40 hyresrätter i trähus
- Ekhagen, 40 hyresrätter

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB