• Vätterhem

Nyproduktioner på gång - Vi vill utveckla stadsdelar

Nyproduktion | 2016-10-07

– Vi har en stor och bred projektportfölj för att utveckla bostäder i Jönköping, berättar Thorbjörn Hammerth, vd på Vätterhem och visar en byggstrategi med två viktiga beståndsdelar: – Å ena sidan att hela tiden jobba med underhåll och utveckling av våra befintliga stadsdelar och fastigheter. Å andra sidan att bygga nytt för att nå upp till målet om minst 150-200 nya lägenheter varje år. När det gäller nyproduktionerna finns bland annat de här projekten i planen just nu:

Strandängen - en helt ny stadsdel
Ormhuset och Kultur- och Gatuhusen med sina drygt 200 lägenheter (129+14 bostäder är i produktion just nu, inflyttning i olika faser under 2017) beskriver Hammerth som »bara början« på Strandängen:
– Här utvecklar vi en helt ny stadsdel där ambitionen är att hela området ska vara klart 2023.
700–800 ytterligare bostäder, förskolor, skola, arbetsplatser, kommersiell service finns i planen.
– Vi kommer att uppföra omkring 500 hyresrätter till. Sedan bjuder vi in andra aktörer för att uppföra bostadsrätter och andra boendeformer för att skapa variation i området. Modernt, grönt och med det sociala arvet från Ebba Ramsay är inriktningen.


Samset - varierad bebyggelse 
Detaljplan finns och här kommer Vätterhem uppföra omkring 100 lägenheter som kompletterar övrig bebyggelse som idag främst är villor.
Byggstart omkring årsskiftet 2016/2017.

Fagerslätt, Huskvarna - utöka området
Även här finns detaljplan för att uppföra en fastighet med 24 lägenheter.
– Här vill vi utöka till ett större block med lägenheter för att få en större sammanhållen enhet. Så snart området får viss infrastrukturutveckling på plats är vi redo att börja bygga, säger Hammerth.

Ekhagen - naturskönt
På Ekhagen, alldeles nedanför Järabacken, kommer 48 bostäder att byggas. Första spadtaget tas i augusti 2016.

Klippan - stadsnära
Även för de 12 kompakta citylägenheterna på Klostergatan tas första spadtaget i augusti 2016.

Södra munksjön - 200 till 300 lägenheter
På det expansiva området som växer fram kring Södra Munksjön har Vätterhem för avsikt att uppföra 200–300 lägenheter. Trolig byggstart 2018-2019.

Öxnehaga - Råslätt - Österängen
På Öxnehaga planeras två nya hus om 8–10 våningar och cirka 80 lägenheter.Byggstart hösten 2017.
– Nyproduktion kommer ytterligare att ske på Råslätt och Österängen av andra eller oss, berättar Thorbjörn. Blickar man ännu längre fram är flera marksonderingsprojekt igång:
– Vi tittar på nya möjligheter att utveckla stadsdelar. Mark som kan bli aktuell att bygga på om kanske 5–10 år. Det är viktigt med långsiktiga perspektiv i de här frågorna.

»Den gröna profilen blir tydlig med solceller på taket, laddstolpar för elbilar, låg energiförbrukning och sunda materialval«

Tydlig grön profil
Vad karaktäriserar Vätterhems nyproduktioner?
– Miljömässigt hållbara och energieffektiva fastigheter. Den gröna profilen blir tydlig med solceller på taket, laddstolpar för elbilar, låg energiförbrukning och sunda materialval, säger Thorbjörn Hammerth.
Vätterhem har lyssnat mycket på dig som hyresgäst (via t ex hyresgästenkäter) och vad du önskar när man utvecklar nytt:
– Flexibla planlösningar med goda förvaringsutrymmen och stora balkonger. Liksom att lägenheterna är ljusa, öppna och lättstädade.
En annan viktig faktor vid nyproduktion är att balansera mot rimliga hyresnivåer:
– Standardisera konstruktion och teknik för att få upprepningseffekter och därmed lägre produktionskostnader. Arkitekturen ska emellertid ta hänsyn till platsen och ha en varm framtoning.

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB