• Vätterhem

Nyproduktion, kvadratmeterpriser och viktiga flyttkedjor

Henrik Möller, Bygg- och upphandlingschef på Vätterhem

Nyproduktion | Österängen | Öxnehaga | Råslätt | Centrum | 2017-11-29

Byggtakten i Vätterhems nyproduktioner fortsätter att vara hög. Bara de senaste månaderna har det varit inflyttning i nya lägenheter på Söder/Torpa och Strandängen. Nya projekt planeras. Spadtag är på gång. Vi bad därför Bygg- och upphandlingschef Henrik Möller om några snabba svar kring bland annat hyresnivåerna i nyproduktioner.

Är det sant att Vätterhem bara bygger dyra, nya lägenheter?
– Då vi är långsiktiga ägare och förvaltare vill vi bygga hållbart med bra material och planlösning som står sig över tiden. Vår ambition är givetvis att bygga lägenheter som de flesta har råd att bo i. I dagens alltför överhettade byggmarknad med produktionspriser som ökat markant de senaste 5-6 åren innebär det att vi försöker minimera ytan på lägenheterna. Men vi har också tidvis önskemål från kommunen om ökade krav på tillgänglighet i exempelvis badrum att förhålla oss till som gör att lägenheterna blir större. Vi försöker att bygga med stor variation och att pressa kostnaderna så vi får en snitthyra i nyproduktionen på 1 600 kr/kvm och år. Men det är svårt idag. Vi gör en ny stor upphandling på all nyproduktion de närmaste sex åren där vi ställer krav på att hyresnivån inte bör överstiga 1 600 kr/kvm och år.

Vad är det för faktorer som påverkar kvadratmeterpriset?
– Produktionskostnaden är avgörande. Den baseras i sin tur på den standardnivå vi sätter på våra hus, antal lägenheter och våningar och var vi bygger. Bygger vi till exempel en liten fastighet med få lägenheter på en central, trång plats blir produktionskostnaden betydligt högre än om det är många likadana lägenheter på ett öppet område. Tomtpriser och kommunala avgifter påverkar såklart också och det är kostnader som ökat markant de senaste åren.

Varför är det viktigt för ett kommunalt bostadsbolag som Vätterhem att ha boende i olika prisklasser?
– Även om nyproduktionen är dyrare än våra äldre lägenheter så ser vi i de senaste projekten att vi har en del av våra nuvarande hyresgäster som flyttar till nyproduktionen vilket ger möjlighet för andra att hyra lite billigare, äldre lägenheter. Det är den så kallade flyttkedjan som är så viktig att få igång. Den skapar hyresalternativ i olika prisklasser. Med dagens produktionskostnader kan vi tyvärr inte bygga så att alla har möjlighet att betala nybyggnadshyror.

Vätterhems nyproduktioner:

Inflyttning just nu:
• Strandängen, Kultur- och gatuhusen
• Strandängen, radhus
• Ekhagen, Vejden

Byggnation pågår just nu:
• Strandängen, Kultur- och gatuhusen
• Strandängen, radhus
• Ekhagen, Vejden

Spadtag på gång:
• Samset, 120 hyresrätter
• Fagerslätt, 46 hyresrätter

Projektering/planering:
• Spädbarnet, Öxnehaga 80 st hyres- och bostadsrätter (50/50)
• Vingpennan (Kungsängen/Österängen) 40 hyresrätter i trähus
• Ekhagen 40 hyresrätter
• Strandängen, etapp 2, 100 hyresrätter

David Söderlind, Concret Reklam AB - Vätterhem

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB