• Vätterhem

Nya toppnoteringar i årets hyresgästenkät

Vätterhem informerar | 2015-12-22

Serviceindex ökar från 87,1% till 87,4% Stort tack till alla våra hyresgäster som besvarade årets enkät. Återigen har Vätterhem fått fina omdömen och värdefulla synpunkter att jobba vidare med. Svarsfrekvensen var högre än föregående år: 65,1% av de 2600 tillfrågade hyresgästerna besvarade enkäten.

Resultaten i korta drag:
• 93 % av er som har besvarat enkäten är nöjda eller mycket nöjda med vårt bemötande och lika hög andel är nöjda eller mycket nöjda med vårt sätt att informera.
• 91,1% kan tänkas rekommendera någon annan att flytta till kvarteret/bostadsområdet och 88,4% talar väl om det egna bostadsområdet.
• 95,3% trivs i sina lägenheter och närmare 88 % av hyresgästerna upplever en ökad trygghet i bostadsområdena. Framför allt är det Österängsborna som känner sig tryggare, vilket kan förklaras av en rad åtgärder som VätterHem har genomfört sedan förra enkäten, t.ex. förbättringar när det gäller belysning på gårdar och i källarmiljöer.
• Skötseln av allmänna utrymmen så som trappuppgångar, tvättstugor m.m. får höga omdömen, likaså utformningen av gårdar och utrustning på lekplatserna – områden som VätterHem jobbat med att utveckla under en längre tid.
• Trafikmiljön i närområdet, nedskräpning och vandalisering är områden som VätterHem kommer att fokusera på och hitta förbättringsmöjligheter.
• 85,5 % anser att de får valuta för pengarna hos VätterHem.
• Närmare 98 % av de som tagit ställning i frågan är nöjda eller mycket nöjda med VätterHems miljöarbete.

Utifrån enkätresultaten kommer vi nu att upprätta handlingsplaner med mål och åtgärder och engagera hela förvaltningsorganisationen i arbetet med ständiga förbättringar och ökad kundnöjdhet.

Christina Odén - Vätterhem

Skrivet av: Christina Odén

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading