• Vätterhem

Ny styrelseordförande och tillförordnad VD

Vätterhem informerar | Öxnehaga | Österängen | Råslätt | Centrum | 2021-03-29

Det är en hel del som händer just nu hos Vätterhem och vi vill med denna information passa på att uppdatera dig som hyresgäst.

Pelle Nordin, styrelseordförande hos Vätterhem och ledamot i Vätterhems styrelse under drygt 44 år har efter lång och engagerad insats i slutet av februari valt att lämna sitt uppdrag i Vätterhems styrelse med anledning av hälsoskäl. Vi vill passa på att härmed tacka Pelle för all den klokhet och engagemang som han har bidragit med till bolagets utveckling. Andreas Persson från Socialdemokraterna är sedan mitten av mars utnämnd som ny ordförande i Vätterhems styrelse och vi vill härmed passa på att önska Andreas välkommen. Du kan läsa mer om både Andreas och om Pelles år i styrelsen i kommande nummer av Vi i Vätterhem.

Thorbjörn Hammerth, VD för Vätterhem sedan 2015, har beslutat att gå vidare till annat VD uppdrag från den 1 maj. Thorbjörn avslutar sin anställning med ett antal veckor av välbehövlig semester och under resten av mars och april kommer vice VD Tommy Johannesson att leda verksamheten. Rekryteringsprocessen för ny VD till Vätterhem leds av styrelsen och är i full gång. Rekryteringsbolaget som har fått uppdraget håller för närvarande på att sammanställa kravprofilen inför utannonseringen av tjänsten och vi beräknar att det kommer att ta ca 6-9 månader innan ny VD finns på plats i verksamheten. En enig styrelse har därför från den 1 maj utsett Marknads- och Uthyrningschef Raymond Paska till tillförordnad VD, att leda verksamheten fram till att den nya VDn är på plats.

Chefen för Vätterhems förvaltning, tillika vice VD, Tommy Johannesson kommer i slutet av april att gå i pension efter drygt 40 år av avställning hos Vätterhem. Vi önskar Tommy stort lycka till med den nya tillvaron. Rekryteringsprocessen för ny chef för förvaltningen, där närmare 140 av Vätterhems medarbetare ingår, är under full gång. Vi räknar dock inte med att ha slutfört rekryteringen innan Tommy slutar och därför har Vätterhems ledningsgrupp utsett Åsa Karlsson, förvaltningschef City till tillförordnad chef för förvaltningen fram till tiden då ny chef finns på plats.

Som ni kan se av ovan, är det en del viktiga förändringar i Vätterhems verksamhet, som det ibland brukar vara vid generationsskiften. Samtidigt känner vi oss trygga i denna tid av förändring med att den samlade kunskapen och erfarenheten som finns hos Vätterhems medarbetare, ledning och styrelse kommer att säkra den kontinuitet och den höga service som vi vet att ni hyresgäster värdesätter.

Vi återkommer löpande med ytterligare information angående detta.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading