Vill du översätta webbsidan?

Ny bussterminal på Råslätt

Ett viktigt nav i Jönköpings kollektivtrafik

I höst inleds byggnationen av en ny bussterminal på Råslätt. – Vi flyttar upp från garaget till ytan framför Råslätt Centrum och skapar en mötesplats, bussterminal och en mer inbjudande miljö till centrumdelen, säger Henrik Zetterholm, avdelningschef Utvecklings- och trafikavdelningen på Jönköpings kommun.

 

Det var i samband med att planera elektrifieringen av stomlinjerna 1 och 3 som flytten av terminalen blev aktuell.
– Vi behöver plats för tre laddningspantografer som kommer att snabbladda elbussarna. Pantograferna får inte plats i garaget, så det är en viktig anledning. Men sedan ser vi ju också möjligheterna till att skapa mer av en mötesplats som ger en bättre reseupplevelse, säger David Lundberg, trafikutvecklare på Länstrafiken.

Ny stomlinje 4
Först ut med elbuss var linje 17 mellan Asecs och Strandängen.
– Nu tar vi steget att elektrifiera stomlinjerna. Vi har upplevt många fördelar med elbussarna. De är tysta både för resenärer i bussen och för boende runt om stadsvägarna. Komforten för såväl chaufförer som resenärer är svårslagen. Lägg därtill de miljömässiga fördelarna, säger David Lundberg.
– Det känns extra bra att Råslätt blir en sådan viktig knutpunkt. Vi har en väldigt hög resandegrad i kollektivtrafiken här. Med den här satsningen kommer turtätheten att öka ytterligare och knyta ihop staden ännu bättre, säger Henrik Zetterholm.
– Vi har ju idag tre stomlinjer där linje 1 och 3 trafikerar Råslätt. Vi kommer att utöka med stomlinje 4 som kommer att trafikera Vätterslund – Huskvarna via Ryhov. I kombination med utökad turtäthet ger detta helt nya möjligheter till effektiva resor med snabba byten inom staden, säger David Lundberg.

»Råslätt blir en sådan viktig knutpunkt. Vi har en väldigt hög resandegrad i kollektivtrafiken här.«

Fler parkeringsplatser
Torget framför centrum kommer förutom själva bussterminalen förses med avgränsande blomsterarrangemang och gångstråk.
– Med vårdcentralen blir det en helt ny ingång till Råslätt Centrum. Råslättsterminalen kommer också att utrustas med vårt helt nya program för informationsvisning samt öppna och ljusa väderskydd för den som väntar på bussen, berättar David Lundberg.
Arbetet väntas stå klart lagom till sommaren 2021. Och för den som är orolig att den nya terminalen kommer innebära färre parkeringsplatser lämnar Henrik Zetterholm lugnande besked:
– Genom att utöka parkeringarna i garaget kommer det faktiskt att bli ännu fler parkeringsplatser runt Råslätt Centrum än vad det är idag.

 

David Lundberg Länstrafiken och Henrik Zetterholm Jönköpings kommun Parkeringsplats framför Råslätt centrum

Visualisering av resecentrumet Vy över Råslätt centrum

Bild 1: David Lundberg, trafikutvecklare på Länstrafiken och Henrik Zetterholm, avdelningschef Utvecklings- och trafikavdelningen på Jönköpings kommun.
Bild 2: Parkeringsplats framför Råslätt centrum
Bild 3: Ny bussterminal vid torget framför centrum
Bild 4: Vy över centrumområdet

Skrivet av: David Söderlind, Concret Reklam AB