• Vätterhem

Nu ska Råslätts Skogspark få nytt liv

– En portal för lärande, hälsa och integration

Råslätt | 2016-05-31

På egendomen Råslätts gård fanns under några decennier i slutet av 1800-talet en skogvaktarskola där det under ca 25 år, utbildades cirka 200 skogvaktare. På skolan arbetades det även med att ta fram fröer för alla svenska trädslag. Många av arterna i detta trädbestånd finns fortfarande kvar i områdets nordvästra del.

I ett kommande projekt är tanken att genomföra förbättringar och öka tillgängligheten för boende i Råslätt, i ett numera slumrande och relativt oanvänt parkområde. Initiativet till det arbete som kommer att genomföras i parken kommer ifrån Restoring Hope. Ett socialt företag som för närvarande har verksamheter i Råslätts Centrum. Presentbutiken Re:store och personalcafé i Vårdcentralens lokaler.

200 000 kr till förbättringsåtgärder 
Projektet har beviljats 200 000 kr till förbättringsåtgärder under två års tid, som utgörs av bl. a. röjning, byggnation av gångstigar, uppsättning av informationstavlor och bänkar med mera. Anslaget kommer från Naturvårdsverket och arbetet kommer i stor utsträckning att ske genom kommunens försorg, eftersom det är de som äger marken. Andra aktörer i projektet är OM och Vätterhem. 

 

Klicka här för att se vart Råslätts skogspark är belägen.

Tack för ditt bidrag!

Hjälpte information på den här sidan dig?

Vätterhem loading